25 - lecie Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy - ziemiadebicka.pl

25 – lecie Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy


DSC02178Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy rozpoczęły się 8 czerwca br. się obchody jubileuszu 25-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy. Gratulacje z okazji jubileuszu i życzenia dalszych owocnych lat działalności placówki dyrektor szkoły Alicji Prus złożyli burmistrz Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pękala i wielu zaproszonych na uroczystość gości.

„Uroczystość 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 stanowi wspaniałą okazję do wzruszających wspomnień, podsumowań i refleksji. W historię szkoły wpisała się praca wielu osób – dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców oraz kilku pokoleń uczniów. Wszyscy pozostawili  po sobie wiele znaczących osiągnięć, które ukształtowały obecny wizerunek szkoły. Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom życzę szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń, satysfakcji z trudu kształtowania młodego pokolenia, a także radości  z poczucia dobrze wypełnionego obowiązku, a uczniom – rozwoju zdolności, talentów, dobrych wyników w nauce, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami  dalszej drodze życiowej” – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk gratulując całej  społeczności „Jedenastki” pięknego jubileuszu.

W jubileuszowym występie artystycznym prezentując różne aspekty działalności placówki m.in. kultywowanie tradycji historycznych 5 Pułku Strzelców Konnych, naukę języków obcych, wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i ich integracji z rówieśnikami wystąpili uczniowie dębickiej „Jedenastki”. W piosenkach i scenkach rodzajowych przedstawili także prowadzoną w szkole promocję zdrowia, działalność kół zainteresowań,  angażowanie się uczniów w akcje charytatywne, chór i szkolny teatr. Całość pięknego, bogatego w treść i trwającego ponad godzinę  widowiska uzupełniły fantastyczne dekoracje i kostiumy przygotowane przez uczniów przy współpracy rodziców i nauczycieli. Gromkimi brawami został przyjęty przez zgromadzoną na sali gimnastycznej publiczność zarówno występ grupy akrobatycznej działającej przy szkole, jak i szkolnego chóru. Perfekcyjnie przygotowany został także występ grupy tanecznej, która zaprezentowała m.in. poloneza oraz spektakl opowiadający o historii szkoły z udziałem skrzatów i innych bajkowych postaci.
Podczas uroczystości Jubileuszu 25-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej placówka gościła w swoich murach znakomitych gości w gronie których znaleźli się  m.in. żołnierze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy kapitan Izabela Podhalańska, kapitan Edmund Książek, porucznik Bronisław Ćwik, major Jerzy Krupa, porucznik Stanisław Garstka oraz Maciej Małozięć, wiceprezes Zarządu Okręgu Tarnów oraz sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych.
Jubileusz z dyrekcją, gronem pedagogicznym i społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 świętowali także: burmistrz Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Ryszard Pękala, którym dyrektor Alicja Prus podziękowała za wspieranie szkoły w każdym aspekcie jej działalności.
Dyrekcja placówki złożyła także podziękowania na ręce  burmistrzów, którzy w czasie swych kadencji przyczynili się do rozwoju  placówki, dzięki którym szkoła powstawała i rozwijała się. W gronie tym znaleźli się Daniel Dąbrowski, Edward Brzostowski, Zygmunt Żabicki, Władysław Bielawa, Paweł Wolicki i Mariusz Trojan.
Gośćmi jubileuszu byli również: proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego ksiądz prałat Józef Dobosz oraz Matka przełożona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich  siostra Małgorzata Kaput, księża i siostry zakonne, które uczyły w „Jedenastce”.
Na 25- lecie placówki, aby wspólnie świętować przybyli także emerytowani pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11, którym Alicja Prus wręczyła podziękowania. W gronie tym znaleźli się:  Alina Rzewuska, Danuta Czudecka,  Maria Falarz, Marek Gbyl, Maria Godek, Teresa Kapusta, Zofia Kiszka, Romana Kryczka, Alicja Kułakowska, Bogusława Łazarz, Zofia Marciniec, Maria Mitan, Halina Mroczkowska, Ewa Olszko – Szpunar, Maria Podraza, Maria Trzyna, Iwona Zaborowska, Maria Zawartko oraz  Stefania Czyż metodyk z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
Podziękowania złożono także na ręce przewodniczących Rad Rodziców, którzy w czasie swoich kadencji dbali o współpracę rodziców z nauczycielami, wspierali rozwój szkoły, tworzyli dobrą atmosferę. Za pracę na rzecz szkoły złożono podziękowania Irenie Strzałce, Antoniemu  Wilczyńskiemu, Jackowi Kołodziejowi, Bogdanowi Witkosiowi, Katarzynie i Robertowi Moskalom, Piotrowi Śliwie.
Podziękowania przyjęli dyrektorzy szkół, którzy w życzliwy sposób wspierali  szkołę w różnych przedsięwzięciach: Bożena Zielińska, Joanna Dymitrowska, Agata Żmuda, Ireneusz Kozak, Jan Borek, Ryszard Kucab oraz Stanisław Świerk, a także sponsorzy szkoły: Natalia i Rafał Jedlińscy, Stanisław Ciołek, Urszula i Tomasz Hodor ,  Barbara Bassara – Poprawa, Agnieszka i Marcin  Myszczuk, Aleksander Truszczyński, Jadwiga Pluta, Monika i Marek Różańscy, Urszula i Jarosław Zybura,  Łukasz Szuba,  Andrzej Czarnecki, Ivan Mosny.
Nagrody dwójce nauczycieli: Beacie Pisarczyk i Dariuszowi Grabowskiemu wręczył burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.
Specjalne podziękowania trafiły także do pracowników, którzy nieprzerwanie od 25 lat pracują w Szkole Podstawowej nr 11: Anna Duszkiewicz, Marta Strzałka, Renata Rachwał, Małgorzata Mazur-  Szczerbik, Dorota Chodak – Domka,  Aneta Josypów, Danuta Parys, Violetta Sobuś,  Stanisława Szlachta i Andrzej Piasecki.
Jubileusz był okazją do wspólnego świętowania, wielu wspomnień i spotkań po latach byłych i obecnych pracowników szkoły oraz osób, które tworzyły tą placówkę i na lata związały z nią swoje życie zawodowe.

Pinterest