3 miliony dotacji na remont Domu Kultury "Śnieżka" - ziemiadebicka.pl

3 miliony dotacji na remont Domu Kultury “Śnieżka”


DSC04346Dębica otrzyma 3 miliony złotych  dotacji na renowację zabytkowej części Domu Kultury “Śnieżka”. Decyzję w tej sprawie w ostatnich dniach podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego wysoko oceniając złożony projekt i wpisując tą inwestycję na listę zadań do realizacji. Całkowity koszt renowacji wyniesie ponad 4,3 miliona złotych z czego 1.3 miliona zł. pochodziło będzie z budżetu miasta Dębicy na co w listopadzie ubiegłego roku wyrazili zgodę miejscy radni.

Budynek w którym obecnie działa Dom Kultury “Śnieżka” ma 104 lata, został oddany do użytku w 1912 roku.   Powstał on na parceli ofiarowanej w 1909 roku przez hrabiego Andrzeja Raczyńskiego dębickiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” , które w Dębicy działało w latach 1894 – 1948. Towarzystwo wybudowało na tej parceli w latach 1909- 1911 obiekt mieszczący salę gimnastyczną i bufet. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w całym okresie międzywojennym w “Sokole” odbywały się uroczystości patriotyczne i okolicznościowe  akademie. Na obchody 17.rocznicy odzyskania niepodległości i uroczystą akademię w budynku “Sokoła” podczas której dębiczanie mieli okazję wysłuchać “produkcji” orkiestry symfonicznej pod batutą Stanisława Darłaka w 1935 roku zapraszał mieszkańców Dębicy ówczesny burmistrz prof. Michał Staroń. Podczas okupacji w budynku mieściło się niemieckie kasyno wojskowe. Po zakończeniu wojny i likwidacji Towarzystwa Gimnastycznego  „Sokół” budynek po niewielkim remoncie został przeznaczony na siedzibę „Domu Ludowego”. W 1949 r.  Zarząd Powiatowy Rady Związków Zawodowych nadaje placówce status Powiatowego Domu Kultury. W 1952 użytkownikiem placówki zostają Zakłady Mięsne i nazwa placówki zostaje zmieniona na Zakładowy Dom Kultury. W 1955 budynek przechodzi w zarząd WSK – WUCH. Generalny remont obiektu udaje się przeprowadzić w latach 1970 – 1973 (obiekt ma wówczas ponad 60 lat). W 1985 placówka uzyskuje miano Domu Kultury „Śnieżka”, a w zarząd Urzędu Miejskiego w Dębicy przechodzi w 1995.

Budynek dawnego “Sokoła” a obecnie  DK “Śnieżka” nie był  remontowany gruntownie od ponad 40 lat. Dzięki dotacji z województwa jest szansa, że prace renowacyjne ruszą jeszcze w tym roku.

W ramach zaplanowanych prac mają zostać wykonane m.in.
– prace konserwatorskie i restauratorskie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego części zabytkowej budynku ‘Śnieżki”, prace zabezpieczające budynek (osuszanie fundamentów, wykonanie izolacji poziomych i pionowych piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku)
– ocieplenie budynku
– przebudowa pomieszczeń między innymi sali kinowo-widowiskowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
– budowa nowej klatki schodowej
-dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
– wymiana instalacji wewnętrzynych, budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej
– przebudowa infrastruktury technicznej
– zagospodarowanie terenu niezabudowanego obok budynku

Pinterest