70 lat szpitala w Dębicy - ziemiadebicka.pl

70 lat szpitala w Dębicy


szpital w XXI wiekuPierwszym miejscem dębickiego szpitala był zaadoptowany budynek przy obecnej ul. Bojanowskiego, następnym w zarekwirowanym siostrom zakonnym budynku  przy ul. Krakowskiej 15. Obecnie szpital  znajduje  w  wybudowanym na ten cel kompleksie przy ul. Krakowskiej 91.

Przyjmowanie  pacjentów w pierwszej siedzibie rozpoczęto 4 sierpnia 1947 roku i trwało do 31 lipca 1954 roku. W budynku poklasztornym szpital rozpoczął swoją działalność 11 października 1954 roku. Otwarcie szpitala w obecnym miejscu nastąpiło 1 października 1975 roku, mimo że nie wszystkie oddziały zostały przemieszczone do nowej placówki.
W październiku 1972 roku, na bazie szpitala powiatowego sformowano Zespół Opieki Zdrowotnej.
Dotychczas funkcję dyrektora pełniło dziesięć  osób,  zastępców  było czternastu. Pierwszym dyrektorem był Julian Maj. Następni to: Stanisław Łabno, Stanisław Podoba, Zdzisław Czarnobilski, Stanisław Siwiec, Maria Bayer-Czerwińska, Zofia Pochwat-Cyroń, Stanisław Śliwa, Waldemar Waloszek, Artur Puszko.
Od 2004 roku  szpitalem zarządza Przemysław Wojtys, który ma dwóch zastępców: Mariana Adamczyka i Wojciecha Barańskiego.
W pierwszych dniach  działalności w sierpniu 1947 roku personel placówki szpitalnej stanowił 16 osób. Obecnie w  Zespole Opieki Zdrowotnej liczba pracowników zatrudnionych  wynosi  914 osób.
Do chwili sformowania ZOZ szpital posiadał patrona Sebastiana Petrycego. Obecnie  posługuje się jedynie  znakiem „Szpital z uśmiechem”.

Informacja została zaczerpnięta z przygotowywanej monografii „Szpital Powiatowy w Dębicy < 70 lat historii > 1947-2017”.
Autor : Zbigniew Szurek

 

Pinterest