80 tysięcy dotacji na plan urządzenia lasu - ziemiadebicka.pl

80 tysięcy dotacji na plan urządzenia lasu


23847576_1040189506123655_6674327968738664126_oO kwotę blisko 80 tysięcy złotych postarał się Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych i zostanie przeznaczone na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) na lata 2019 – 2029. Plan obejmie w sumie 2685 ha lasów na terenie gmin: Czarna, Jodłowa i Pilzno.

UPUL będzie zawierać m.in. opis lasów i gruntów przeznaczonych pod zalesienie, określać ilość przewidzianego do pozyskania drewna, regulować kwestie dotyczące gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody. Prace nad nim będą prowadzone w 2018 roku. Obowiązek przygotowania dokumentu nakłada na Starostę Ustawa o lasach z dn. 28 września 1991 r.

źródło: Powiat Dębicki