Akcja bezpłatnych badań słuchu w Dębicy - ziemiadebicka.pl

Akcja bezpłatnych badań słuchu w Dębicy


słuchobus26 lipca na dębickim Rynku (teren koło zegara) od godz. 8.00 w „słuchobus-ie” mieszkańcy Dębicy i powiatu dębickiego będą mogli bezpłatnie wykonać badanie słuchu.

Akcja „Słuchobus” organizowana przez firmę Marmed  polega na udostępnieniu wszystkim zainteresowanym mobilnego pojazdu – laboratorium, wyposażonego w profesjonalny sprzęt i urządzenia, gdzie przy pomocy wykwalifikowanego personelu bezpłatnie wykonywana jest diagnostyka słuchu i konsultacja ewentualnego problemu ze słuchem.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą egzystencja w coraz mocniej zurbanizowanym społeczeństwie, które z każdej strony narażone jest na różnorodne źródła hałasu, wykonanie badań słuchu wszystkim zainteresowanym osobom i szerzenie wiedzy o skutkach problemów ze słuchem.

Pinterest