Burmistrz Pilzna z absolutorium - ziemiadebicka.pl

Burmistrz Pilzna z absolutorium


burmistrz-pilzna-z-absolutoriumRadni Rady Miejskiej w Pilźnie jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej z tytułu wykonania gminnego budżetu za 2016 rok. Głosowanie poprzedziło m.in. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonaniu budżetu. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował sprawozdanie.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Pilźnie również wydała pozytywną opinię dla gospodarki finansowej Gminy Pilzno w 2016 roku.

źródło: Urząd Miejski w Pilźnie

Pinterest