Dawny hotel przy Kwiatkowskiego po pożarze przeznaczony na sprzedaż - ziemiadebicka.pl

Dawny hotel przy Kwiatkowskiego po pożarze przeznaczony na sprzedaż


IMG_0302Budynek dawnego hotelu pracowniczego przy ul. Kwiatkowskiego w którym w noc sylwestrową wybuchł pożar idzie na sprzedaż. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniej, czerwcowej sesji rady podjęli miejscy radni. Budynek w którym 31 grudnia 2016 r. wybuchł pożar decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został czasowo wyłączony z eksploatacji. W swojej opinii inspektor nadzoru zobowiązał właściciela którym jest miasto do nadania obiektowi statutu budynku mieszkalnego, a to wiązałoby się z koniecznością gruntownej przebudowy i remontu obiektu, którego koszt wstępnie został oszacowany na około 6 milionów złotych. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki z budynkiem byłego hotelu.

Pinterest