Dom Kultury „Mors” będzie wyremontowany - ziemiadebicka.pl

Dom Kultury „Mors” będzie wyremontowany


modernizacja DK MorsZa blisko 9 milionów złotych zostanie przeprowadzony remont Domu Kultury Mors w Dębicy. Umowa w tej sprawie dotycząca dofinansowania inwestycji z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6 milionów złotych właśnie została podpisana. 31 maja w tym temacie w Urzędzie Miejskim w Dębicy z udziałem burmistrza Mariusza Szewczyka, radnego Województwa Podkarpackiego Stefana Bieszczada, dyrektora MOK Jana Borka i pracowników wydziałów zajmujących się przygotowaniem wniosku odbyła się konferencja prasowa.

konferencja remont DK MORS Dsc00954 Dsc00948 konferencja remont DK MORS konferencja remont DK MORS

„W końcu, po tylu latach przystępujemy do modernizacji Domu Kultury Mors. Z tego miejsca chciałem podziękować panu Stefanowi Bieszczadowi, radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego,  który czynnie zaangażował się w to przedsięwzięcie i torował ścieżki przedsięwzięcia. W tej chwili mamy już podpisane porozumienie i przyznaną dotację w kwocie blisko 6 milionów i przystępujemy do realizacji tej inwestycji” – powiedział rozpoczynając konferencję prasową burmistrz Mariusz Szewczyk.
Inwestycja nosząca nazwę „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych” zostanie sfinansowana ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura.

Całkowita wartość projektu to 8, 7 mln zł,  w tym wartość dofinansowania  to 6 mln zł.

Przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, który został bardzo wysoko oceniony  zajęli się pracownicy  Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości oraz Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębicy.

„Wniosek o dofinansowanie przebudowy Domu Kultury Mors przygotowany został wyróżniająco. Gdy przyszło mi go pilotować z pozycji Rzeszowa, został on bardzo wysoko oceniany na każdym etapie weryfikacji. W tym miejscu, jako mieszkaniec miasta bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu wniosku, bo bez ich pracy i zaangażowania nie udałoby się uzyskać takiego wyniku finalnego. Ważna była też dobra współpraca między Radą Miejską a burmistrzem. Inwestycja ta została postawiona jako priorytet i dlatego też przyniosło to pozytywne efekty. Cieszę się, że rada podjęła tą uchwałę, bo uczestnicząc w życiu publicznym staramy się pozostawić jakąś wartość dodaną i sadzę, że dzięki tej decyzji, dobrym relacjom i współpracy osiągniemy sukces przy realizacji  inwestycji” – powiedział podczas konferencji prasowej Stefan Bieszczad, radny sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Planowana modernizacja Domu Kultury Mors będzie obejmowała m.in. przebudowę sali widowiskowej, sceny z zapleczem  garderobowym artystów, holu wejściowego z wszystkimi robotami instalacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania sali, termomodernizację ściany zewnętrznej na wysokości  zaplecza gerderobianego sceny  i wymianę zadaszenia budynku nad salą widowiskową. W ramach prac przy sali widowiskowej i scenie zostanie wykonane obniżenie poziomu sceny wraz z pomieszczeniami zaplecza  garderobianego artystów, wprowadzenie obniżonej fosy orkiestrowej przed sceną przesłanianej do poziomu widowni , zmiana gabarytów i geometrii widowni amfiteatralnej – podniesienie konstrukcji (cała widownia), budowa widowni amfiteatralnej w na całej długości sali widowiskowej, komunikacja zewnętrznej platformy podnoszącej dla osób niepełnosprawnych z ostatnim poziomem widowni, wykonanie instalacji min. wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, a także oświetlenia scenicznego.

W pozostałej części budynku zostanie natomiast wykonana zmiana gabarytów i układu biegów schodowych w klatce schodowej na zapleczu sceny, wyodrębnienie dodatkowych pomieszczeń przy projektorowni, zmiana przegród ściennych zewnętrznych, demontaż istniejących ścian z płyt PW i wzniesienie w ich miejsce ścian z bloczków gazobetonowych, ocieplonych z zewnątrz warstwą termoizolacyjną (styropian/wełna mineralna) – I etap obejmuje fragment ściany zewnętrznej na długości elewacji wschodniej obejmującej przebudowywanych pomieszczeń zaplecza garderobianego sceny oraz nowej klatki schodowej, przebudowa nowego wejścia głównego do budynku wraz z otoczeniem.
W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie:  mechanika sceny, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, kurtyna przeciwpożarowa, fotele.

Za podjęcie decyzji o modernizacji DK Mors podziękował także dyrektor  Miejskiego Ośrodka Kultury Jan Borek .
„Dziękuję radnym i Stefanowi Bieszczadowi za odwagę podjęcia tego trudnego tematu. Wiem, że o wiele łatwiej podjąć decyzję związaną z wybudowaniem jeszcze jednej ulicy, jeszcze jednego chodnika. Żeby podjąć decyzję naprawiającą zdegradowaną do „cna substancję” w kulturze trzeba mieć naprawdę dużo odwagi. Za te odwagę i zaangażowanie w sprawę serdecznie dziękuję, nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu wszystkich pracowników i mieszkańców, którzy tworzą i uczestniczą w wydarzeniach artystycznych naszego miasta” – mówił podczas konferencji Jan Borek
Całość projektu i jego zakres rzeczowy szczegółowo przedstawiła podczas konferencji  Agnieszka Kurek z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, która razem z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości zajmowała się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.

„Budynek przejdzie gruntowną modernizację. Powstanie widownia amfiteatralna z 598 miejscami dla widzów, sala widowiskowa będzie dzielona ścianką mobilną, dzwiękoszczelną, żeby można było wykorzystać sale na kino, a jednocześnie wykorzystywać salę na różne zajęcia artystyczne. Przebudowana i obniżona zostanie scena, co pozwoli na bardziej komfortowe oglądanie przedstawień,  przebudowane zostaną kulisy, całe zaplecze, sanitariaty. Wymianie ulegnie cała stolarka drzwiowa i okienna , ocieplone zostaną ściany i wykonane będzie oświetlenie artystyczne na sali widowiskowej. Zainstalowane zostaną nowoczesne urządzenia multimedialne, nowa wentylacja, klimatyzacja. Specjalne udogodnienia zostaną zamontowane dla osób niepełnosprawnych, które w nowym obiekcie będą miały zdecydowanie lepszy dostęp do wszystkich miejsc dzięki zainstalowanym podjazdom, windom i podnośnikom”  – mówiła o zakresie planowanych prac Agnieszka Kurek z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Sala widowiskowa DK Mors zostanie wyłączona z użytkowania od 1 lipca. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane dotychczas w „Morsach” zostaną przeniesione do DK Kosmos i DK Śnieżka.

źródło: Urząd Miejski w Dębicy

 

Pinterest