Gmina Dębica. Będziemy słuchać opinii seniorów - ziemiadebicka.pl

Gmina Dębica. Będziemy słuchać opinii seniorów


444px-POL_gmina_Dębica_COA.svgWychodząc naprzeciw potrzebom społecznym Gmina Dębica utworzyła już Radę Młodzieżową, która działa prężnie od 2016 roku podejmując nowe inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Dębica. Teraz przyszedł czas na seniorów. Propozycja utworzenia Rady Seniorów zostanie przedstawiona Radnym Rady Gminy Dębica jeszcze w tym miesiącu celem podjęcia odpowiedniej uchwały. Działalność nowej Rady będzie służyła podniesieniu poziomu świadomości i aktywności obywatelskiej Seniorów w naszej Gminie oraz poszerzeniu współpracy między Seniorami, a samorządem gminnym. Przede wszystkim pomoże to w wypracowywaniu kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych. Będą oni mieli swoich przedstawicieli, dzięki którym jeszcze łatwiej będzie można dotrzeć do władz gminnych przez co inicjowanie, wspieranie czy promowanie działań na rzecz osób starszych zostanie dostosowane do realnych potrzeb.

Pinterest