Pilzno. Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie zasiłkowym - ziemiadebicka.pl

Pilzno. Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie zasiłkowym


500+Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  w ramach programu „Rodzina 500 plus” wraz z niezbędnymi załącznikami na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. w siedzibie biura przy ul. 3-go Maja 1.

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r. Jeżeli wniosek wpłynie we wrześniu br., to wypłata świadczenia z  wyrównaniem  za październik nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 r.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01 października 2017 r., rokiem bazowym,  z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016.  Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 195/.

W Gminie Pilzno wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało dotychczas ponad 2450 dzieci, a programem objętych zostało blisko 1450 rodzin. W ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”Gmina Pilzno do końca maja 2017 r. wypłaciła świadczenia na łączną kwotę  17 172 888,07 zł.

Źródło:UM Pilzno

Pinterest