Jednogłośne absolutorium za 2016 rok dla burmistrza Mariusza Szewczyka - ziemiadebicka.pl

Jednogłośne absolutorium za 2016 rok dla burmistrza Mariusza Szewczyka


DSC00811Jednogłośnie, 20 głosami „za” radni Rady Miejskiej w Dębicy w ostatni poniedziałek 29 maja zagłosowali za przyjęciem uchwały dotyczącej udzielenia burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2016.
To już trzecie jednogłośne absolutorium dla burmistrza Mariusza Szewczyka podczas blisko 3 lat pełnienia funkcji burmistrza Miasta Dębicy. Pierwsze uzyskane w 2015 roku było jak podkreślił Mariusz Szewczyk również zasługą poprzedników, radnych poprzedniej kadencji, którzy przygotowali budżet na 2014 rok, a absolutorium z jego wykonania otrzymał już burmistrz Mariusz Szewczyk.
W kolejnym, 2016 roku radni również jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Wtedy burmistrz mówił, że chciałby aby taki wynik głosowania nad absolutorium miał miejsce również za rok. I podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła się 29 maja burmistrz po raz trzeci otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Pozytywne opinie poprzedzające głosowanie nad absolutorium wydały także wszystkie komisje Rady Miejskiej w Dębicy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, która wcześniej zatwierdziła także przedstawione jej sprawozdanie finansowe.

Pinterest