Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022

Kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk Ziemi Dębickiej wzięło udział w konsultacjach społecznych, które pozwolą kompleksowo sformułować misję oraz wizję rozwoju Powiatu Dębickiego.

 Po raz pierwszy starostwo zaprosiło nas do wspólnych rozmów nad strategią rozwoju powiatu. To bardzo dobra inicjatywa, mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie dokument oddający faktyczne potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców – komentuje Łukasz Darłak, Wiceprezes firmy Darco, jeden z uczestników spotkania.

Konsultacje odbyły się w czwartek (16 lipca br.) w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Złożyły się na nie trzy spotkania: z liderami lokalnych społeczności, przedsiębiorcami oraz samorządowcami. Miały charakter warsztatów, obejmowały między innymi prace w mniejszych grupach oraz dyskusję na forum wszystkich obecnych.

Konsultacje stanowią integralną część prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022. Kluczową intencją tego przedsięwzięcia jest wyznaczenie celów strategicznych dla Powiatu Dębickiego, a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. W efekcie przedmiotowych działań powstanie dokument Strategii Rozwoju, jako narzędzie do planowania priorytetowych zadań realizowanych w perspektywie do 2022 roku.

– Nie chcemy tworzyć dokumentu opartego wyłącznie na tabelkach i liczbach, więc poprosiliśmy mieszkańców, aby to oni przekazali nam osobiście, z jakimi problemami się spotykają i jakie mają oczekiwania – wyjaśnia Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. – Niestety, często samorządowcy są wobec siebie bezkrytyczni, uważają, że ich pomysły są najlepsze. Tymczasem realia mogą okazać się zupełnie inne. Chcemy uniknąć podobnego błędu i przygotować strategię odpowiadającą oczekiwaniom społeczeństwa. Dokument powinien być gotowy w październiku bieżącego roku.

Wicestarosta dodaje, że jest bardzo zadowolony z aktywnego uczestnictwa zaproszonych gości. – Mieszkańcy i przedsiębiorcy nie zawiedli, bardzo chętnie brali udział w dyskusji. Cieszę się tym bardziej, że od dawna zabiegałem o organizację tych spotkań. Konsultacje potwierdziły, że cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji są słuszne – uważa Wicestarosta Pasek. 

Uczestnicy konsultacji przeprowadzali wspólnie analizę SWOT (określali mocne i słabe strony oraz szanse  i zagrożenia Powiatu Dębickiego). Wśród mocnych stron znalazła się między innymi lokalizacja Powiatu Dębickiego, a konkretnie bezpośredni dostęp do autostrady A4, drogi krajowej nr 94 (dawniej DK nr 4), linii kolejowej oraz łatwy dojazd do portów lotniczych w Rzeszowie i Krakowie. Podkreślono również potencjał ludzki powiatu – siłę tkwiącą w aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Równocześnie zwrócono uwagę, że istnieje konieczność dozbrojenia terenów inwestycyjnych, co pozwoli ściągnąć inwestorów oferujących nowe miejsca pracy.

Warsztaty poprowadzili specjaliści z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. – Dyskusja z przedstawicielami różnych środowisk Ziemi Dębickiej była niezwykle konstruktywna. Pomogła nam wszystkim lepiej zrozumieć, jakie zasoby posiada powiat, ale i określić bariery jego rozwoju. Wszystkie pomysły i uwagi zgłosimy ekspertom. Dane zawarte w ankietach i spostrzeżenia zanotowane w trakcie rozmów to dla nas bardzo ciekawy i ważny materiał do przemyśleń, który posłuży do korekty sporządzonej przez nas listy mocnych i słabych stron powiatu – mówi dr Michał Kudłacz z MSAP.

83_12Uczestnicy konsultacji pozytywnie oceniają zarówno sam pomysł, jak i przebieg warsztatów. – Takie spotkanie było bardzo potrzebne, zwłaszcza, że każdy z nas miał możliwość swobodnej wypowiedzi. Liczę, że nasz wkład w opracowanie strategii przyniesie oczekiwane rezultaty – stwierdza Diana Wójcik, Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej”.  – Widzę bardzo mocne zaangażowanie władz, mieszkańców i specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wierzę, że ten wspólny wysiłek przyniesie coś dobrego. Cieszę się, że wziąłem udział w konsultacjach – komentuje Kazimierz Stafin, przedsiębiorca i lokalny działacz z Gminy Żyraków.  

– Aktywność uczestników konsultacji, zwłaszcza liderów lokalnych społeczności, przerosła wszelkie oczekiwania. To dla nas dowód, że tego rodzaju rozmowy są naprawdę potrzebne. Uwagi zebranych wniosły sporo konkretów, będą na pewno pomocne podczas opracowania strategii – nie kryje satysfakcji Andrzej Reguła, Starosta Powiatu Dębickiego.

W czwartek – w ramach konsultacji z samorządowcami – odbyły się również spotkania z przedstawicielem Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A., a także z prof. dr hab. Jerzym Hausnerem z UEK w Krakowie, polskim politykiem i ekonomistą, ministrem w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Zaprezentowano też wyniki audytu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Źródło. Powiat Dębicki

Podziel się z innymi
Shares