Kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackim - ziemiadebicka.pl

Kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackim


soldier-1014_960_720Od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terenie województwa podkarpackiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Obowiązek ten dotyczy 15 729 osób.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegać będzie:

– 12 533 mężczyzn urodzonych w 1999 r. (rocznik podstawowy),

– 2 813 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej,

– 383 kobiet.

 Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2018 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

 Pierwsze posiedzenia powiatowych komisji lekarskich rozpoczną się w dniu 05.02.2018 r.

źródło: Małgorzata Waksmundzka-Szarek/Rzecznik Prasowy Wojewody