"Miał czas porozmawiać z każdym człowiekiem, nigdy nie okazał rozmówcy, że się spieszy" - ziemiadebicka.pl

“Miał czas porozmawiać z każdym człowiekiem, nigdy nie okazał rozmówcy, że się spieszy”


1546177025Tak o Św. Janie Pawle II mówił ks. abp lwowski Mieczysław Mokrzycki 5 maja 2017r. podczas Eucharystii, a następnie w murach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy na Podkarpaciu. Przybył jako wyjątkowy gość – świadek życia “Świętego Patrona”, na zaproszenie społeczności szkolnej i parafialnej z okazji Dnia Patrona Szkoły, którego obchody od kilku lat są połączone ze świadectwem ludzi “ocierających się” niejako na co dzień o świętość Wielkiego Papieża.

Dostojnego Gościa do parafialnej świątyni wprowadziły dzieci w strojach staropolskich i młodzież odziana w rzeszowski strój ludowy wraz z duszpasterzami. Majowe tulipany, radosny śpiew uczniów, nauczycieli i wiernych dopełniło powitanie “świadka” przez księdza proboszcza Mariusza Maziarkę. Na Mszy Św. ksiądz arcybiskup oprócz wygłoszonej homilii, w której zwrócił uwagę na to, co kształtowało od dzieciństwa “wyjątkowe człowieczeństwo papieża” (modlitwa, obowiązkowość, pracowitość, koleżeństwo, samodyscyplina i powierzenie siebie Maryi), przyjął czterech nowych kandydatów do grona lektorów.

W progach Zespołu Szkół arcybiskup lwowski został powitany przez uczniów i panią dyrektor Stanisławę Piłat chlebem i solą. A następnie rozpoczęła się część artystyczna z udziałem zaproszonych gości m.in. przedstawicieli duchowieństwa z dekanatu Pustków Osiedle, władz lokalnych i samorządowych, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz laureatów VI Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Janie Pawle II i konkursu plastycznego pod wspólnym hasłem: “Św. Jan Paweł II całkowicie oddany Maryi”.

Podczas spotkania na sali gimnastycznej nastąpiła prezentacja sylwetki sekretarza Jana Pawła II – księdza “Miecia” przez gimnazjalistów i pana Marcina Ciszka, przedszkolaki oraz klasy 0 – 3 SP zaprezentowały przygotowane na tę okoliczność specjalne pieśni. Kulminacyjnym punktem było świadectwo ks. abpa M. Mokrzyckiego o Janie Pawle II i roli Maryi w życiu Papieża. Uczniowie mieli możliwość zadania kilku pytań arcybiskupowi, na które odpowiadał “śpiewająco”. Laureaci zaś konkursów mogli odebrać z rąk arcypasterza gratulacje, dyplomy, nagrody, otrzymać pamiątkowy obrazek oraz stanąć do pamiątkowej fotografii.

Świadek – ksiądz arcybiskup Mieczysław – ujął wszystkich zebranych serdecznością, bezpośredniością i prostotą, potwierdził prawdziwość słów świadectwem wypowiedzianym przykładem “nie spiesząc się, nie spoglądając na zegarek” poświęcił każdemu kto chciał chwilę uwagi zatrzymując się przy dzieciach, ich pracach, błogosławiąc i rozmawiając z zebranymi także przy wspólnym stole, na którym tradycyjnie znalazły się kremówki.

Obchody Dnia Patrona zakończyła sztafeta papieska.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół w Brzeźnicy

Pinterest