Nie ma już w Dębicy ulic 23 Sierpnia i Gwardii Ludowej - nazwy zostały zmienione - ziemiadebicka.pl

Nie ma już w Dębicy ulic 23 Sierpnia i Gwardii Ludowej – nazwy zostały zmienione


Przy ulicy Młodości zameldowane są obecnie 52 osoby

Przy ulicy Młodości zameldowane są obecnie 52 osoby

Nazwami sześciu dębickich ulic zajęli się podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej dębiccy radni. Cztery spośród nich zachowały dotychczasowe nazwy, przy zmianie ich uzasadnienia, natomiast nazwy dwóch ulic zostały całkowicie zmienione. Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy obiektów, budowli, dróg i placów.

W przypadku czterech ulic: Braterstwa Broni, Czwartaków, Wojska Polskiego, Młodości zachowano dotychczasowe nazwy nadając jednocześnie nazwom tych ulic inną argumentację.

I tak w przypadku ulicy Braterstwa Broni, której nazwa została nadana uchwałą w 1976 roku na cześć braterstwa broni żołnierzy polsko-radzieckich ulica ta nadal będzie nosiła nazwę Braterstwa Broni, ale nowa argumentacja jej nazwy dotyczy upamiętnienia braterstwa broni sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z armiami alianckimi np. pod Monte Cassino, w wyzwalaniu Włoch, Francji i Holandii.

Podobnie nową argumentację uzyskała nazwa ulicy Czwartaków, dotychczas upamiętniająca Batalion Szturmowy Armii Ludowej im. Czwartaków, a na mocy nowej uchwały jest związana z upamiętnieniem 4. Pułku Piechoty Liniowej, który wsławił się w czasie Powstania Listopadowego m.in. obroną Olszynki Grochowskiej i był jedną z najlepszych jednostek polskich okresu Królestwa Polskiego.

Nowe uzasadnienia przy pozostawieniu dotychczasowych nazw uzyskały także dwie kolejne ulice: Wojska Polskiego i Młodości.

Nie obroniły się natomiast dotychczasowe nazwy dwóch ulic: Gwardii Ludowej oraz 23 Sierpnia.

Pierwsza z nich na mocy dzisiaj przyjętej uchwały nosiła będzie nazwę pułkownika Łukasza Cieplińskiego (jako nowe nazwy zgłoszone zostały jeszcze: Porucznika Karola Chmiela, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Żołnierzy Niezłomnych).
Dotychczasowa ulica 23 Sierpnia upamiętniająca datę wyzwolenia w 1944 roku przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie Dębicy została zmieniona na ulicę porucznika Jana Kity.

Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 roku mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty (dowody osobiste, prawa jazdy itp. ) zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność.