Niedziela, zagadka nr 2. Gdzie zrobiono to zdjęcie? Co przedstawia? - ziemiadebicka.pl