Nowy budynek Miejskiego Przedszkola nr 8 coraz bliżej - ziemiadebicka.pl

Nowy budynek Miejskiego Przedszkola nr 8 coraz bliżej


MPnr 8Jutro, 19 kwietnia mija termin składania ofert na przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 przy ulicy Szkolnej i budowę placu zabaw przy tej placówce. W planie tej inwestycji jest nowy dwukondygnacyjny budynek, chodniki, schody, pochylnie, tarasy, miejsca postojowe, wewnętrzna droga pożarowa, miejsce gromadzenia odpadów stałych, ścieżki dydaktyczne, miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw. Koszt przygotowanego już projektu nowego budynku przedszkola wyniósł ponad 36 tys. zł. Rozpoczęcie budowy planowane jest na koniec bieżącego roku. W placówce oprócz 5 grup przedszkolnych mają zostać także uruchomione 2 grupy żłobkowe z których każda przyjmie po ok. 23 dzieci.

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Dębicy powstało w 1978 roku jako przedszkole dla dzieci pracowników Zakładów Mięsnych w Dębicy. W założeniu miało służyć pracownikom tego zakładu jedynie przez 10 lat, dlatego inwestycje w ten obiekt nie były  zbyt duże. Budynek postawiono z płyt, dach pokryto papą. Przez 40 lat funkcjonowania placówki wykonywano w nim tylko doraźne remonty, które wspierali m.in. rodzice uczęszczających do placówki dzieci. W ten sposób i przy wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego udało się np. wymienić okna, drzwi i odmalować sale.

mP nr 8Kilka miesięcy temu przygotowany został projekt przebudowy placówki. Jego koszt wyniósł nieco ponad 36 tysięcy złotych. Miasto Dębica złożyło także wniosek o dotację w programie „Maluch” na kwotę blisko 500 tysięcy złotych. Samo miasto na tą inwestycję zamierza przeznaczyć ponad 3 mln złotych. Przetarg na pierwszy etap inwestycji obejmującej m.in. przebudowę i rozbudowę budynku oraz budowę placu zabaw został ogłoszony 4 kwietnia br. Do 19 kwietnia potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 ma ruszyć pod koniec bieżącego roku.

W zakresie prac znalazły się :

Część I– Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. Szkolnej 4 w Dębicy – etap I. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola nr 8 w Dębicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na żłobek oraz niezbędną infrastrukturą techniczną: wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną.

W ramach I etapu zostaną wykonane następujące prace budowlane

1.      rozbudowa przedszkola o jednokondygnacyjną część żłobkową i dwukondygnacyjną część przedszkolną oraz nadbudowa i przebudowa parterowej części istniejącego budynku o wym.12,56 m x 22,20 m,

2.      wykończenie sal na parterze wraz zapleczem oraz kuchnia wraz z zapleczem,

3.      rozbiórka: zbiornika (stare szambo), nawierzchni utwardzonych, urządzeń terenowych zagospodarowania terenu oraz niwelacja nasypów kolidujących z projektowaną zabudową,

4.      likwidacja części instalacji infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową (woda, kanalizacja sanitarna i zasilanie elektryczne latarni),

5.      rozbiórka obiektu gromadzenia odpadów stałych i wykonanie nowego miejsca gromadzenia odpadów stałych,

6.      budowa drogi wewnętrznej, pożarowej oraz chodników przy budynku i wzdłuż ogrodzenia od strony drogi publicznej, ulicy Szkolnej,

7.      wycinka drzew kolidujących z drogą pożarową,

8.      budowa ścieżek dydaktycznych, urządzenie mini ogrodu botanicznego.

Część II  – Budowa placu zabaw:

a)      drabinka pionowa – 1 sztuk

b)      gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk” – 1 sztuk

c)      mostek z lin, dł. 150cm – 1 sztuk

d)      pomost ruchomy, dł. 228cm – 1 sztuk

e)      pomost stały – 1 sztuk

f)       przejście tunelowe – 1 sztuk

g)      rura strażacka wys. 90cm – 1 sztuk

h)      ścianka wspinaczkowa wys. 90cm – 1 sztuk

i)       sklepik – 1 sztuk

j)       tablica rysunkowa – 1 sztuk

k)      wieża bez dachu, podest wys. 55cm – 1 sztuk

l)       wieża bez dachu, podest wys. 90cm – 1 sztuk

m)    wieża z dachem, podest wys. 30cm – 2 sztuk

n)      wieża z dachem, podest wys. 90cm – 2 sztuk

o)      zjeżdżalnia wys. 55cm, ślizg nierdzewny o dł. 182cm – 1 sztuk