Od 1 lipca wchodzi Wspólny System Segregacji Odpadów - ziemiadebicka.pl

Od 1 lipca wchodzi Wspólny System Segregacji Odpadów


glass-255281_960_720Od 1 lipca br. na terenie całego kraju, będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery podstawowe frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Gminy oprócz czterech podstawowych odbieranych frakcji mogą na swoim terenie wprowadzić dodatkowe zbierane frakcje odpadów.

Na terenie miasta Dębica dodatkowo do pojemnika szarego zbierany jest popiół i żużel z paleniska domowego, a także do pojemnika białego szkło bezbarwne (do pojemnika zielonego zbieramy tylko szkło kolorowe).
Mieszkańcu pamiętaj, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielaj surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Mieszkańców tel. 14 681 64 86.

Papier – pojemnik/worek niebieski
Wrzucamy:
•    opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
•    katalogi, ulotki, prospekty,
•    gazety i czasopisma,
•    papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
•    zeszyty i książki,
•    papier pakowy,
•    torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:
•    ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
•    papieru lakierowanego i powleczonego folią,
•    papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
•    kartonów po mleku i napojach,
•  papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
•    tapet,
•    pieluch jednorazowych i podpasek,
•    zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
•    ubrań.

Szkło kolorowe – pojemnik/worek zielony

Szkło bezbarwne – pojemnik/worek biały

Wrzucamy:
•    butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
•    szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
•    ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
•    szkła okularowego,
•    szkła żaroodpornego,
•    zniczy z zawartością wosku,
•    żarówek i świetlówek,
•    reflektorów,
•    opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
•    luster,
•    szyb okiennych i zbrojonych,
•    monitorów i lamp telewizyjnych,
•    termometrów i strzykawek.
Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
•    odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
•    nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
•    plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
•    opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
•    opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
•    plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
•    aluminiowe puszki po napojach i sokach,
•    puszki po konserwach,
•    folię aluminiową,
•    metale kolorowe,
•    kapsle, zakrętki od słoików,
•    zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
•    butelek i pojemników z zawartością,
•    opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
•    opakowań po olejach silnikowych,
•    części samochodowych,
•    zużytych baterii i akumulatorów,
•    puszek i pojemników po farbach i lakierach,
•    zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy
Wrzucamy:
•    odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
•    gałęzie drzew i krzewów,
•    skoszoną trawę, liście, kwiaty,
•    trociny i korę drzew,
•    resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
•    kości zwierząt,
•    odchodów zwierząt,
•    popiołu z węgla kamiennego,
•    leków,
•    drewna impregnowanego,
•    płyt wiórowych i MDF,
•    ziemi i kamieni,
•    innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.  Elektrośmieci, meble i inne odpady problemowe zanieś do specjalnego punktu (PSZOK) przy ulicy Drogowców 13.

 

Pinterest