Pilzno: Pięć ofert na przebudowę ul. Legionów - ziemiadebicka.pl

Pilzno: Pięć ofert na przebudowę ul. Legionów


18010025_1397286527003120_8656865052721308673_nPięć firm złożyło oferty na przebudowę w przetargu na przebudowę ulicy Legionów w Pilźnie. Zaproponowane ceny wynoszą od ok. 3,64 mln zł do ponad 3,86 mln złotych. Blisko 900-metrowy odcinek drogi, po gruntownym remoncie będzie nie tylko wizytówką miasta, ale i przyniesie szereg korzyści dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewidziano bowiem stworzenie m.in. chodnika, ścieżki rowerowej, nowych przejść dla pieszych czy ciągu pieszo-rowerowego. Poprawie ulegnie jakość infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową – powstaną zatoki i przystanki autobusowe.

W ramach inwestycji założono również wykonanie zieleńca, oświetlenia ulicznego, wjazdów do posesji oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Na przeprowadzenie kompleksowego remontu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 2,16 mln złotych. Samorząd skutecznie aplikował o wsparcie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pinterest