Podsumowano drugą edycję konkursu „W służbie Najjaśniejszej...” - ziemiadebicka.pl

Podsumowano drugą edycję konkursu „W służbie Najjaśniejszej…”


18301489_836652923151607_9087596724163446671_nW poniedziałek, 8 maja 2017 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się podsumowanie konkursu „W służbie Najjaśniejszej…” organizowanego przez Hufiec ZHP Dębica. Konkurs zorganizowano dla upamiętnienia bohaterów ziemi dębickiej, służy też popularyzowaniu lokalnej historii oraz budowaniu świadomości patriotycznej i historycznej młodego pokolenia.
– W 2015 r. zorganizowaliśmy konkurs „Golgota Wschodu” upamiętniający Sybiraków, rok później rozszerzyliśmy formułę na ogół lokalnych postaci mogących być wzorem dla młodego pokolenia. – mówi hm. Mateusz Cebula HR, komendant Hufca ZHP Dębica

– Oba konkursy cieszyły się powodzeniem, więc w tym roku kontynuowaliśmy organizację przedsięwzięcia. Warto i trzeba krzewić pamięć o lokalnych bohaterach i postaciach mogących być wzorem dla młodych.
Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy konkursowej, inspirowanej życiem wybranej przez siebie postaci – mieszkańca Dębicy albo regionu, względnie osoby wyraźnie związanej z ziemią dębicką, żyjącej w XX w., która swoją postawą/czynami/życiem może stanowić wzór dla młodego pokolenia. Praca konkursowa składa się z: wiersza albo kartki z pamiętnika inspirowanych życiem wybranej postaci, ilustracji w formacie A4 związanej z wybraną postacią i krótkiej informacji tekstowej wskazującej wybraną postać i własne uzasadnienie wyboru.

W poniedziałek, 8 maja 2017 r., burmistrz Mariusz Szewczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pękala wręczyli nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie; przekazano także dyplomy i podziękowania dla pozostałych uczestników oraz ich opiekunów. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac jury wyłoniło 10 laureatów i 8 wyróżnionych w dwóch kategoriach – szkół podstawowych i gimnazjów.
Laureatami w gronie uczniów szkół podstawowych zostali: Wiktoria Marć (SP nr 5), Natalia Przybysz (SP nr 11), Maria Puzon (SP nr 11), Kacper Stefan (SP nr 11), Anna Szuba (SP nr 2) i Zofia Zboch (SP nr 11), wyróżnienia przyznano: Milenie Ćwiok (SP nr 11), Aleksandrze Kądzielawie (SP nr 12), Michałowi Kiebale (SP nr 11), Szymonowi Ligęsce (SP nr 11), Aleksandrze Luli (SP nr 11), Julii Ragan (SP nr 11) i Julicie Wiech (SP nr 11). Wśród gimnazjalistów laurem nagrodzono: Elizę Piotrowską (MG nr 3), Katarzynę Rojek (MG nr 3), Michalinę Strzałkę (MG nr 2) i Jana Wanata (MG nr 1); wyróżnienie trafiło do Wiktorii Kwiatek (MG nr 3).
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki środkom pozyskanym na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.