Podziękowania za 30 lat pracy dla dyrektora Stanisława Świerka - ziemiadebicka.pl

Podziękowania za 30 lat pracy dla dyrektora Stanisława Świerka


świerkW auli Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy pod koniec czerwca odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego połączone z uroczystością pożegnania przechodzącego w tym roku na emeryturę dyrektora tej placówki Stanisława Świerka.
Świerk 18 Świerk 6 Świerk 12 Świerk 17 Świerk 5Świerk 11 świerk 1 Świerk 4 Świerk 10 Świerk 16Świerk 3 Świerk 21 Świerk 9 Świerk 15 swierk 2Świerk 20 Świerk 8 Świerk 14 Świerk 19 Świerk 7

Stanisław Świerk jest absolwentem Akademii  Muzycznej w Krakowie, wieloletnim dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. K. Pendereckiego i Szkoły Muzycznej II St. w Dębicy, zastępcą przewodniczącego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału w Rzeszowie, zastępcą prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów, dyrygentem Big Bandu oraz Orkiestry Symfonicznej Średniej Szkoły Muzycznej w Dębicy.

Z  dębicką szkołą muzyczną związany jest od początku jej istnienia –  od 1974 r. natomiast od 1989 r. pełni funkcję jej dyrektora. Z jego inicjatywy  szkole nadano imię kompozytora, dębiczanina – Krzysztofa Pendereckiego, a także założono Niepubliczną Szkołę Muzyczną II Stopnia, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Dzięki staraniom Pana Świerka placówka przeżywa ciągły rozwój, między innymi została kompleksowo przebudowana sala koncertowa, szkoła znalazła się w programie termomodernizacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a już wkrótce w naszym mieście powstanie Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia i rozpocznie swoją działalność Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, o co przez szereg ostatnich lat zabiegał dyrektor Świerk. Od 1970 roku jest dyrygentem Miejskiej Orkiestry Dętej, która swoimi występami uświetnia większość uroczystości patriotyczno-religijnych i kulturalnych w Dębicy. Jak podkreślają jego współpracownicy to dzięki niezwykłej osobowości Stanisława Świerka  i jego pasji  Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy przetrwała mimo różnych trudności, zmian systemowych, kryzysów politycznych i gospodarczych.

Podziękowania i gratulacje za wieloletnią pracę na rzecz Dębicy dyrektorowi złożył burmistrz Mariusz Szewczyk: „Bardzo doceniam Pana ogromny wkład w rozwijanie zdolności muzycznych wielu pokoleń uczniów. Otworzył Pan przed młodymi ludźmi drzwi do świata kultury i sztuki, zaszczepił Pan w nich miłość do muzyki, za co należą się wielkie wyrazy uznania. Dzięki Panu uczniowie nie tylko poznali trudną sztukę gry na instrumencie, ale i nauczyli się dużej wrażliwości i otwartości na świat. Pełna oddania praca, ogromna pasja oraz wspaniały talent, którym dzielił się Pan z innymi przez tyle lat, mogą stanowić dla wszystkich znakomity przykład oraz ogromną inspirację.  Nie bez znaczenia jest też Pana aktywna działalność społeczna, propagującą kulturę muzyczną w naszym mieście. Dzięki Pana zaangażowaniu, wszystkie ważne uroczystości zawsze mają piękną i niezwykłą oprawę muzyczną, co bardzo podnosi ich rangę. Każdy koncert przygotowany jest na wysokim artystycznym poziomie i zawsze budzi zachwyt wśród słuchaczy”.

Podczas uroczystego pożegnania Stanisława Świerka oprócz miejskich i powiatowych władz nie zabrakło licznie zebranych uczniów i pedagogów, a także regionalnego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztofa Szczepaniaka, który wyraził wiele ciepłych słów na temat osoby dyrektora  i jego zasług. Wizytator nadmienił ponadto, że wystąpił do Piotra Glińskiego o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą dyrektor odbierze w październiku w Warszawie.

Uroczystość w szkole muzycznej była także okazją do wyróżnienia i nagrodzenia najzdolniejszych uczniów tej placówki. Dyrektor podkreślił, że: „Miniony rok obfitował w liczne udziały naszych uczniów w konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich organizowanych między innymi przez CEA i Ministerstwo Kultury. Wysokie wyniki, które osiągnęliście podczas tych przesłuchań organizowanych przez CEA stawiają nasza szkołę w czołówce szkół muzycznych w regionie. Jest to efekt bardzo ciężkiej pracy Was uczniowie i naszych nauczycieli przy wsparciu rodziców”. I tak w roku szkolnym 2016/2017 priorytetem pracy były Przesłuchania Regionalne i Makroregionalne organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej, na których wysokie noty od Jurorów otrzymali: uczniowie klarnetu mgr Mariusza Stępnia – Aleksandra Kołodziej, Aleksandra Misiora, Kacper Kocaba, Karolina Pociask; uczniowie skrzypiec mgr Ludwika Saramy – Weronika Chmura, Ewa Lula, Joanna Świerk oraz   Karol Cieśla -uczeń mgr Urszuli Bizoń – Biduś; uczennice fletu przygotowane przez mgr Grażynę Ciesielską i mgr Dianę Kozłowską – Natalia Klimek, Martyna Bachara, Kinga Wójcik; uczennica wiolonczeli – Melania Ciołkosz – przygotowana przez mgr Renatę Kawałek; Julia Chmura z klasy akordeonu mgr Ewy Markiewicz; Weronika Kurek – z klasy gitary mgr Eweliny Stępień; Marcel Pietraszewski z klasy kontrabasu pana Roberta Piękosia. Wyróżnienie od Jurorów za przygotowanie uczniów do przesłuchań otrzymali nauczyciele: Mariusz Stępień i Ludwik Sarama.  Za wyróżniający się akompaniament dyplomy otrzymały również mgr Klaudyna Hyjek i Alicja Stasiowska – Piwowar. Uczniowie dębickiej szkoły muzycznej brali udział również w innych konkursach i otrzymali następujące nagrody: Weronika Kurek – nagrodę II stopnia podczas I Wiosennych Spotkań Młodych Gitarzystów w Pruchniku; Kwartet „I w dur i w moll” – Złoty Ensamble podczas X Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Rzeszowie oraz  wyróżnienie II stopnia podczas XIII Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku; Gabriela Kucharska – wyróżnienie II stopnia podczas Festiwalu Młodych  Gitarzystów w Kolbuszowej; Julia Bukowska,  Aleksandra Czuchra, Olga Grabowska – Srebrnego wirtuoza na VIII Międzynarodowym Konkursie „Bieszczady bez granic” ; Olga Grabowska – wyróżnienie podczas VIII Wiosennych Spotkań Pianistycznych „Od siedmiolatka do nastolatka” w Dębicy, jak również w VIII Konkursie Muzyczno – Plastycznym „Dźwiękiem malowane” w Stalowej Woli; podczas VIII Wiosennych Spotkań Pianistycznych „Od siedmiolatka do nastolatka” w Dębicy Hanna Biela zdobyła wyróżnienie, Zofia Rak – II miejsce, Ewa Wiercioch – wyróżnienie I stopnia,  Maja Baran i Weronika Wysowska – wyróżnienie II stopnia.

Szereg sukcesów odnotowała także sekcja teorii. Na XXI Regionalnym Konkursie Wiedzy Teoretycznej uczennica Maria Źrebiec zajęła III miejsce, a Aleksandra Krystek zdobyła wyróżnienie. Sekcja teorii zorganizowała IX Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach; „Życie i twórczość Andrzeja Panufnika”. Wzięło w nim udział ponad 60-ciu uczniów z województwa: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Uczniowie  reprezentujący dębicką szkołę spisali się znakomicie. Natalia Oskarbska zdobyła I miejsce i najwyższą punktację, Karolina Ozga – II miejsce, a Weronika Składanowska – III miejsce. Konkurs został oceniony bardzo wysoko i  od przyszłego roku będzie miał zasięg ogólnopolski.

Stanisław Świerk nie krył zadowolenia, że aż 20 z 49 tegorocznych absolwentów zdało pomyślnie egzaminy do średniej szkoły muzycznej.  Gratulował zarówno uczniom, jak i nauczycielom uzyskanych wyników w całorocznej pracy. Wyraził wdzięczność Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji  i obsługi oraz Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za zaangażowanie, niezawodność i stałą troskę o dobro szkoły i jej uczniów. U progu wakacji życzył, aby były one pod każdym względem udane, słoneczne, zdrowe i bezpieczne.

źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Pinterest