Ponad 113 tys. zł dla organizacji pozarządowych - ziemiadebicka.pl

Ponad 113 tys. zł dla organizacji pozarządowych


okoDo 12 czerwca br. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie mogą starać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć za zakresu m.in. wspierania i rozpowszechniania kultury, sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i profilaktyki zdrowia. Do wzięcia jest ponad 113 tys. zł. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Więcej informacji pod linkiem: II OTWARTY KONKURS OFERT 2017

 

 

Pinterest