Powstanie chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Sandomierskiej - ziemiadebicka.pl

Powstanie chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Sandomierskiej


ul. SandomierskaRadni miejscy wyrazili zgodę na przekazanie Województwu Podkarpackiemu wsparcia w wysokości 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Sandomierskiej. O realizację tej inwestycji wnioskowali mieszkańcy Dębicy.

Pomoc dla Województwa Podkarpackiego zostanie udzielona jako pomoc finansowa w kwocie 80 tysięcy zł. oraz pomoc rzeczową w formie dokumentacji projektowej opracowanej przez Miasto Dębica w kwocie 20 tys. zł.

Chodnik i ścieżka rowerowa mają zostać wybudowane na odcinku ok. 300 metrów od ronda na ul. Sandomierskiej do zatoki autobusowej na wysokości ulicy Transportowców.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie zlecania wykonania projektu tej inwestycji. Projekt mam być gotowy najpóźniej do końca sierpnia, tak żeby na początku września można było rozpocząć prace” – mówi Jan Finek z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Inwestycja ma zostać sfinansowana wspólnie z Województwem Podkarpackim przy czym 40% kosztów pokryje Miasto Dębica , natomiast 60 % funduszy na jej realizację ma pochodzić z budżetu województwa. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek IV kwartału 2017 r.

źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Pinterest