Prace rewitalizacyjne na cmentarzu wojennym - ziemiadebicka.pl

Prace rewitalizacyjne na cmentarzu wojennym


prace-rewitalizacyjne-na-cmentarzu-wojennym(2)W tym roku zaplanowano kontynuację prac renowacyjnych i rekonstrukcyjno-odtworzeniowych na cmentarzu wojennym nr 236 w Pilźnie. Samorząd pozyskał na ten cel dotację w wysokości 30 tys. zł z budżetu Województwa Podkarpackiego. Zaplanowano odtworzenie części mogił zbiorczych wraz z renowacją krzyży oraz rekonstrukcją brakujących tablic nagrobnych.

– Prace rewitalizacyjne będą zmierzać do przywrócenia stanu z około 1918 roku i wykonywane będą w oparciu o dokumentację historyczno-odtworzeniową, której autorami są pani dr Izabela Chlost oraz pan Jerzy J.P. Drogomir – informuje Lucyna Longosz z Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Autorem projektu cmentarza jest generalny projektant cmentarzy wojennych w V Okręgu Pilzno, wybitny architekt, porucznik wojsk austro-węgierskich – Gustav Rossman. Na cmentarzu w 120 grobach indywidualnych i 1 masowym pochowano 150 żołnierzy trzech walczących armii: 2 z armii niemieckiej, 65 z austro-węgierskiej i 83 z armii rosyjskiej.

Znane pochówki pochodzą z lat 1914-1915. Cmentarz wojenny nr 236 jest obiektem zabytkowym, podlegającym szczególnej ochronie, wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Jest zarazem częścią wielkiego zespołu zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych, w którego skład wchodzi ponad 400 obiektów. Pretendują one do wpisania jako zespół na listę obiektów dziedzictwa kulturowego, gdyż stanowią trwałą pamiątkę ważnych w skali światowej, europejskiej i polskiej wydarzeń oraz materialne dowody pietyzmu dla wartości humanitarnych.

źródło: Urząd Miejski w Pilźnie

Pinterest