Przetarg na przebudowę Piłsudskiego, Paderewskiego i Szkolnej ogłoszony - ziemiadebicka.pl

Przetarg na przebudowę Piłsudskiego, Paderewskiego i Szkolnej ogłoszony


ul. Szkolna21 marca ogłoszony został przetarg na przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Paderewskiego i Piłsudskiego.  W październiku ubiegłego roku Wojewoda Podkarpacki przyznał Dębicy dofinansowanie w wysokości  50 % kosztów inwestycji oszacowanej na  ponad 2,5 miliona złotych. Oferty  do przetargu firmy mogą  składać do 6 kwietnia br.

W październiku ub. roku Dębica z wspomnianymi inwestycjami znalazła się na liście zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całość inwestycji o łącznej długości blisko 1 kilometra będzie kosztowała około  2,5 miliona złotych. Wkład własny Miasta Dębica wyniesie ponad 1.2 miliona złotych.

W ramach zaplanowanych robót przebudowane zostaną:
-droga na odcinku 957 mb,
-chodniki na odcinku 1753 mb (prawa strona + lewa strona),
-skrzyżowania – 8 szt., w tym 2 ronda,
-zatoki autobusowe – 5 szt.,
-perony przystankowe – 5 szt.,

Ponadto wykonane zostaną :
-poszerzenia konstrukcji jezdni i zatok,
-wykonane zostaną zatoki postojowe,
-wykonanie odwodnienia, kanalizacja deszczowa
-oznakowanie dróg (znaki poziome, znaki pionowe, progi zwalniające na jezdni),
-odwodnienie
-pasy zieleni,
-roboty elektryczne (malowanie 29 słupów, wymiana 50 sztuk opraw oświetleniowych i szaf oświetlenia ulicznego)

Całość inwestycji, która  została oszacowana ogółem na  2 612 401,53 zł ma zostać do 31 listopada 2017 przy czym część prac ukończona ma być do 31 sierpnia.

Pinterest