Śnieżka z rekordowym zyskiem. Firma zarekomendowała rekordową dywidendę - ziemiadebicka.pl

Śnieżka z rekordowym zyskiem. Firma zarekomendowała rekordową dywidendę


fot.Sniezka_korporacyjnieW 2016 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła rekordowy zysk netto, który wyniósł 53 930 tys. zł oraz jedne z najwyższych w historii przychody – 575 636 tys. zł, co oznacza dynamikę rzędu 104,3%. Ponadto 27 kwietnia 2017 roku Zarząd Śnieżki, zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok na poziomie: 3,20 zł za akcję.

Podstawą deklaracji kolejnej w historii Śnieżki rekordowej dywidendy były dobre wyniki biznesowe firmy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które – jak dziś ogłoszono – odbędzie się 1 czerwca 2017 roku.

W 2016 roku 78% sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupa Kapitałowa Śnieżka zrealizowała na rynku polskim, gdzie prężnie działa Spółka dominująca, FFiL Śnieżka SA. Na rodzimym rynku Śnieżka pozostaje wiceliderem wśród producentów farb i lakierów, będąc równocześnie jedyną firmą w swojej kategorii kontrolowaną przez polski kapitał. Stale poszerza swoją ofertę produktową, mając na uwadze potrzeby klientów i trendy rynkowe. Charakteryzuje ją innowacyjne podejście do całego procesu produkcji, dystrybucji i sprzedaży, które nie byłoby możliwe bez szeroko zakrojonych inwestycji w badania i rozwój – posiada m.in. nowoczesne Centrum R&D, jednostkę projektującą nowatorskie rozwiązania produktowe. Dzięki temu stale notuje dynamiczny wzrost i osiąga satysfakcjonujące rezultaty biznesowe, co potwierdzają również wyniki finansowe za 2016 rok. Przychody netto FFiL Śnieżka SA ze sprzedaży wyniosły w omawianym okresie 518 152 tys. zł., a zysk netto 33 311 tys. zł.

Produkty Grupy Kapitałowej Śnieżka w minionym roku były dystrybuowane do 33 krajów świata. Wśród nich kluczową rolę odgrywa Ukraina i Białoruś. – Kluczowym rynkiem pozostaje dla nas Polska, jednak, jesteśmy otwarci na kolejne wyzwania biznesowe – nowe rynki. Naszą siłą jest innowacyjność procesów w całej organizacji, konsekwencja w realizacji przyjętej strategii i umiejętność inspirowania otoczenia, które staramy się również wspierać za pomocą działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Aktualne wskaźniki ekonomiczne odzwierciedlają nasz dynamiczny rozwój, pozwalają nam na definiowanie kolejnych ambitnych celów biznesowych – ocenia Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.

źródło: F.F.i L. Śnieżka 

Pinterest