Speed ball w Pustkowie - ziemiadebicka.pl

Speed ball w Pustkowie


451556473Zespół Szkół w Pustkowie to pierwsza i jedyna na Podkarpaciu szkoła, w której uczniowie mogą uprawiać speed ball, dyscyplinę sportu mało znaną, ale zdobywającą coraz większą popularność. Wszystko  za sprawą uczestnictwa w projekcie sportowym prowadzonym przez Stowarzyszenie  Sportownia Speed-Ball. Umowa uczestnictwa w projekcie została podpisana przez dyrektora ZS w Pustkowie Wiesława Pyrsaka i prezesa  Speed-Ball Polska Przemysława Wolana. Efektem tej umowy jest przekazanie na własność szkoły trzech zestawów sprzętu do gry oraz seria szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez profesjonalnych trenerów tej dyscypliny sportu. Pierwsze spotkanie  pokazowe i  szkoleniowo-treningowe  odbyło się  12 maja , poprowadził ją sam prezes Speed- Ball  Polska a jednocześnie reprezentant i mistrz Polski Przemysław Wolan. W spotkaniu wzięło udział prawie  dwustu uczniów, którzy zapoznali się z zasadami gry i obejrzeli gry pokazowe. Sama dyscyplina jest doskonałą formą rozwoju siły, koordynacji ruchowej i szybkości reakcji ruchowej. Polega na uderzaniu plastikowymi rakietkami gumowej piłki uwiązanej na plastikowej lince do słupka o wysokości 170 cm. Można grać singla, debla oraz „super solo” na czas. Dyscyplina została wymyślona w Egipcie jako uzupełnienie treningu tenisowego. Obecnie rozgrywane są mistrzostwa Polski, Europy i Świata.  W warunkach szkolnych speed – ball może być doskonałą formą wzbogacenia oferty  aktywności ruchowej. Mecze speed- balla można rozgrywać zarówno w sali gimnastycznej jak i w plenerze. Liderem i koordynatorem programu w Pustkowie jest  Dariusz Ćwik- animator boiska Orlik. Będzie on prowadził zajęcia dla chętnych. Elementy speed – balla będą wprowadzane na lekcjach wf oraz zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli wf Grzegorz Miszczaka i Grzegorza Pietrzyka.

Źródło: Gmina Dębica

Pinterest