Szkoła Specjalna i łączniki wśród tematów wojewódzkiej Komisji Infrastruktury - ziemiadebicka.pl

Szkoła Specjalna i łączniki wśród tematów wojewódzkiej Komisji Infrastruktury


85214785 (2)Wczoraj (30 listopada br.) w Urzędzie Miejskim w Dębicy obradowała Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W posiedzeniu brali udział również lokalni samorządowcy. Wśród nich pan Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego, który podjął temat budowy nowej siedziby szkoły specjalnej i łączników z autostradą A4.

Wicestarosta podziękował za wsparcie jakie Samorząd Województwa Podkarpackiego okazał m.in. w przypadku starań o dofinansowanie budowy dwóch autostradowych łączników: tzw. zachodniego (Straszęcin – Dębica) oraz wschodniego (Zawada – Pustynia). Na oba łączniki, wraz z budową mostu na Wisłoce, Powiatowi przyznano w sumie prawie 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020.

Podkreślając, że współpraca z władzami i radnymi Podkarpacia układa się bardzo dobrze, Wicestarosta zwrócił się także z prośbą o pomoc przy pozyskaniu zewnętrznych funduszy na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

– To koszt około 20 mln zł. Gdybyśmy musieli finansować tę inwestycję wyłącznie z własnego budżetu, jej realizacja potrwałaby 20 lat. Wieloletnia prognoza finansowa przewiduje wydatkowanie przez Powiat 2 mln zł rocznie na ten cel – mówił Wicestarosta Mateusz Pasek.

Dodał, że budowa szkoły specjalnej to priorytet samorządu. – Robimy co w naszej mocy, aby uczniowie mieli zapewnione jak najlepsze warunki, ale bardzo liczymy na wsparcie wojewódzkich radnych. Zwłaszcza, że obecni na dzisiejszym posiedzeniu komisji – jej Przewodniczący, pan Stefan Bieszczad oraz Marszałek Bogdan Romaniuk – zawsze nam sprzyjali – podkreślał Mateusz Pasek.

Obaj panowie, w rozmowie z dziennikarzami, wyrażali chęć pomocy, zaznaczając jednak, że nie ma możliwości bezpośredniego finansowania tego zadania z budżetu województwa. Zwracali natomiast uwagę, że jeśli tylko w ramach RPO zostanie ogłoszony konkurs dedykowany dla tego rodzaju inwestycji, Powiat Dębicki może aplikować w nim o potrzebne środki.