Profesor Tomasz Panfil odwiedził Dębicę - ziemiadebicka.pl

Profesor Tomasz Panfil odwiedził Dębicę


18817799_1743390582343879_569303826_oProfesor Tomasz Panfil – historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w miniony piątek odwiedził Dębicę. W gościnnych progach restauracji Stanisława Filipka spotkał się z mieszkańcami regionu dębickiego. 
Tomasz Panfil w 1987 ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1989, na podstawie pracy “Medal w kulturze staropolskiej” uzyskał stopień doktora. W 2002 habilitował się. W 2003 został profesorem nadzwyczajnym KUL.  W 2006 objął funkcję dyrektora Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na tej uczelni. W 2008 został kierownikiem Katedry Nauk Pomocniczych Instytutu Historii KUL. W latach 80-tych działał w NSZZ „Solidarność”. Z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” był od kwietnia do czerwca 1990 naczelnikiem, a od czerwca 1990 do października 1991 burmistrzem Sandomierza.
Temat wykładu który wygłosił w Dębicy  brzmiał ” Czy możemy być dumni z historii Polski?”. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób . Spotkanie zorganizował dębicki klub Klub Gazety Polskiej im pułkownika Adama Lazarowicza.
Pinterest