Uczniowie z Dębicy w gronie najlepszych na Podkarpaciu - ziemiadebicka.pl

Uczniowie z Dębicy w gronie najlepszych na Podkarpaciu


DSC04542Rekordowy dla uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów był kończący się właśnie rok szkolny 2016/2017 pod kątem liczby uzyskanych tytułów laureata i finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 75 tytułów laureata i 106 tytułów finalisty uzyskane przez uczniów dębickich szkół zdecydowało o zajęciu przez Dębicę i powiat dębicki pierwszego miejsca w województwie podkarpackim. Uroczyste podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w mijającym roku szkolnym odbyło się 20 czerwca w DK Kosmos w Dębicy.

Uczniowie dębickich szkół podstawowych zdobyli w roku szkolnym 2016/17 łącznie 28 tytułów laureata i 62 tytuły finalisty, a sześć placówek na wojewódzkim podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych otrzymało z rąk kuratora oświaty tytuł „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”. W tym gronie znalazły się szkoły podstawowe nr 11, 9, 3, 10, 2 i 8. Szkoła Podstawowa nr 11 zajęła pierwsze miejsce w województwie, SP nr 9 została sklasyfikowana na czwartym miejscu, SP nr 3 na siódmym, a SP nr 10 na dziewiątym.

Bardzo dobrze wypadły także miejskie gimnazja w wojewódzkich w konkursach przedmiotowych, potwierdzając utrzymującą się od wielu lat wysoką pozycję dębickiej oświaty. Uczniowie dębickich gimnazjów zdobyli 47 tytuły laureata i 44 tytuły finalisty, a Miejskie Gimnazjum nr 1 zajęło wysoką, czwartą lokatę w województwie, MG nr 2 uplasowało się na szóstym miejscu, MG nr 3 na dziesiątym, natomiast a MG nr 4 zajęło w województwie miejsce jedenaste. Wszystkie gimnazja uzyskały tytuł „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”.

W kwietniu br. uczniowie klas trzecich gimnazjów przystąpili do egzaminów końcowych i tradycyjnie osiągnęli wysokie wyniki w porównaniu z wynikami w powiecie, województwie i kraju.

Doskonały wynik, I miejsce w województwie w końcowej klasyfikacji wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w gimnazjadzie i igrzyskach młodzieży szkolnej zajęło Miejskie Gimnazjum nr 3 w Dębicy. Uczniowie tego gimnazjum drugi rok z rzędu zwyciężyli w sportowej rywalizacji na Podkarpaciu. Bardzo dobre, 5 miejsce w województwie w sportowym współzawodnictwie zajęła Szkoła Podstawowa nr 5.

 

Pinterest