Wojska Obrony Terytorialnej szkolą młodzież z klasy mundurowej w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu - ziemiadebicka.pl

Wojska Obrony Terytorialnej szkolą młodzież z klasy mundurowej w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu


zolnierz832 uczniów z klas mundurowych działających w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 18 października wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez ppłk Mariusza Pustułkę z WOT. We wrześniu br. w szkole powstała klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną „Obrona Terytorialna”, którą swoim patronatem objęły Wojska Obrony Terytorialnej z Dębicy. Zdecydowaną  większość w tej klasie stanowią dziewczyny. Jest ich aż 11 w  17 osobowej klasie.

Jak mówi Justyna Szerszeń nauczycielka wychowania fizycznego w ZSZ w Pustkowie Osiedlu i opiekun klasy z innowacją pedagogiczną „Obrona Terytorialna” klasa powstała na podstawie projektu, który napisała razem z inną nauczycielką z tej szkoły Katarzyną Osak w 2012 rok. Projekt ten miał także na celu przyciągnięcie do szkoły w Pustkowie młodzieży w dobie nasilającego się niżu demograficznego. Istotne były także przeprowadzone na potrzeby szkoły badania rynku z których wynikało, że klasy o takim profilu będą cieszyły się zainteresowaniem.

Początkowo w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu kształciły się klasy Liceum Ogólnokształcącego z innowację “Edukacja policyjna”, później “Edukacja mundurowa”, obecnie, czyli od września 2017 powstała klasa LO ” Obrona Terytorialna. Z roku na rok mamy w klasach mundurowych coraz więcej uczniów, nie tylko z samego Pustkowa i jego okolic, ale również z bardziej odległych miejscowości naszego powiatu. W klasie, której jestem wychowawcą są uczniowie z Jodłowej, Lipin, Czarnej Tarnowskiej, Latoszyna, Dębicy, Kozłowa, Brzeźnicy, Paszczyny i Mielca” – mówi Justyna Szerszeń.

W ramach realizacji programu nauczania szkoła ma także podpisane umowy patronackie z Akademią Sztuki Wojennej, Policją i poligonem w Nowej Dębie. Dodatkowo klasa pierwsza objęta jest patronatem WOT dzięki czemu specjalistyczne szkolenia zawarte są we wspólnym programie nauczania. Dodatkowo młodzież ma zajęcia z samoobrony, pierwszej pomocy i musztry oraz organizowane wyjazdy na strzelnicę do Tarnowa, Ropczyc, Mielca. W programie są także wyjazdy klasy do jednostek mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz współpraca z oddziałem antyterrorystycznym i laboratorium kryminalistycznym.

Przeprowadzone 18 października zajęcia dotyczyły m.in. zachowania na strzelnicy, bezpieczeństwa podczas prowadzonego strzelania, rodzajów broni i amunicji oraz procedur postępowania podczas zacięcia strzeleckiego. Młodzież została podzielona na 3 grupy i wzięła udział w ćwiczeniach praktycznych prowadzonych przez żołnierzy z dębickiej brygady WOT.

I grupa przeszła szkolenie z zakresu składania i rozkładania karabinka szturmowego beryl wz. 96 wersja c , które poprowadził st. kpr. Rafał Łącki. II grupa ćwiczyła przyjmowanie postaw strzeleckich oraz komendy strzeleckie – szkolenie prowadził szer. Dominik Drąg. Grupa III miała za zadanie zapoznanie się z najnowszym uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierza WOT – karabinkiem MSBS Grot, kamizelką oraz noktowizorem.– Szkolenie prowadził sierż. Grzegorz Cichański

Jak mówi Justyna Szerszeń młodzież była pod ogromnym wrażeniem zajęć i chętnie brała udział w ćwiczeniach i realizowała powierzone zadania. „Żołnierze WOT w sposób profesjonalny przekazywali niezbędne informacje i zachęcali uczniów do doskonalenia nowo nabytych umiejętności. W ramach współpracy uczniowie będą mieli w przyszłości możliwość wielokrotnie uczestniczyć w podobnych zajęciach rozwijających ich zainteresowania i realizować program klasy mundurowej z innowacją „Obrona Terytorialna” – mówi Justyna Szerszeń.