Zatrzymany przez ABW Ryszard Ścigała gościł w dębickim ratuszu w lipcu 2012 roku - ziemiadebicka.pl

Zatrzymany przez ABW Ryszard Ścigała gościł w dębickim ratuszu w lipcu 2012 roku


aatbw

Z Ryszardem Ścigałą spotkał się między innymi Jerzy Gągała wiceburmistrz Dębicy

Ryszard Ścigała gościł w dębickim Urzędzie Miasta w lipcu 2012 roku. Na stronie internetowej miasta do dziś widnieje relacja z tej strony. Zamieszczamy ją poniżej.

Porozumienie czterech miast
13 lipca 2012 cztery miasta południowej Polski; Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Mielec i Tarnów podpisały porozumienie o współpracy na rzecz przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu ponadlokalnym, w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Sygnatariuszami porozumienia byli prezydent Mielca Janusz Chodorowski, burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.

 

Podpisane porozumienie ma na celu rozwój i wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współprace z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.Porozumienie obejmuje także współpracę w ramach wspólnego projektu pod nazwą: „Kreowanie innowacyjnego rozwoju międzyregionalnego obszaru funkcjonalnego przez stworzenie warunków wzrostu mobilności i efektywnego wykorzystanie zasobów odpowiadające wyzwaniom strategii Europa 2020″.
Zakłada ono zacieśnienie współpracy w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach obszaru funkcjonalnego wyznaczonego przez Tarnów, Mielec, Dąbrowę Tarnowską i Dębicę, rozwój współpracy w celu wspierania potrzeb rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz podjęcie niezbędnych działań dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu ponadlokalnym.
Zawarcie umowy poprzedziła gorąca dyskusja. Samorządowcy rozmawiali na tematy dotyczące m.in. możliwości utworzenia wspólnego obszaru funkcjonalnego oraz budowy partnerstw podmiotów z subregionu tarnowskiego i obszarów przygranicznych województwa podkarpackiego.
Porozumienie to kolejny etap prac zapoczątkowanych podpisaniem w marcu br. w Jaśle „Deklaracji współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim i Województwem Podkarpackim w sprawie podjęcia działań na rzecz współpracy i rozwoju obu regionów”.
Organizatorami spotkania były UMT oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Pinterest