10. rocznica ustanowienia Św. Jadwigi Śląskiej patronką Dębicy - ziemiadebicka.pl

10. rocznica ustanowienia Św. Jadwigi Śląskiej patronką Dębicy


16 października 2009 r. przy ratuszu odbyło się odsłonięcie przez ówczesnego burmistrza Pawła Wolickiego i proboszcza parafii Św. Jadwigi w Dębicy ks. Ryszarda Piaseckiego figury Św. Jadwigi Śląskiej. Wcześniej, 8 września 2008 roku Stolica Apostolska uznała Św. Jadwigę Śląską Patronką Miasta Dębicy. Dzisiaj w 10. rocznicę tego wydarzenia przy figurze odsłonięta została Ławeczka Pamięci Św. Jadwigi Śląskiej i odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patronki Dębicy.

Obchody rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Jadwigi. Po mszy uczestnicy uroczystości: dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych oraz jednostek miejskich przemaszerowali z Miejską Orkiestrą Dętą pod ratusz gdzie przy figurze odbyła się oficjalna część uroczystości podczas której delegacje złożyły pod figurą kwiaty a burmistrz Mariusz Szewczyk z dyrektorem SP 10 Mariuszem Zającem, ks. Ryszardem Piaseckim i uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 oficjalnie odsłonili przewiązaną biało-czerwoną szarfą Ławeczkę Pamięci Św. Jadwigi Śląskiej. Po części przy figurze odbyła się sesja nadzwyczajna podczas której wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Hanicha.