109 uczniów nie zostało zakwalifikowanych do żadnej szkoły średniej, ale dla wszystkich są zapewnione miejsca w szkołach

Do 10 lipca uczniowie zakwalifikowani do poszczególnych szkół muszą potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani. W powiecie dębickim uczniów takich jest ogółem 2631. Na chwilę obecną uczniów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół jest ogółem 109 – po gimnazjum 52 uczniów i po szkole podstawowej 57 uczniów. Dla wszystkich są jednak miejsca w szkołach średnich, chociaż niekoniecznie w tych do których chcieli się dostać.
W ostatni piątek 5 lipca zostały ogłoszone listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych szkół  – pisaliśmy o tym TUTAJ
Najwyższe progi punktowe obowiązywały w II LO w Dębicy i Zespole Szkół nr 2 w Dębicy, popularnym “Kwiatku”. W II LO do każdej z klas w tej szkole aby się zakwalifikować do przyjęcia uczeń musiał przekroczyć 139 punktów, chociaż w większości klas ten limit wynosił ponad 145 punktów. Najwięcej, bo aż 156 punktów trzeba było mieć do klasy matematyczno-fizycznej po klasie ósmej.  140 punktów trzeba było uzyskać aby zostać zakwalifikowanym po klasie ósmej do klasy informatycznej w “Kwiatku”. Nieco mniej bo 125 punktów kwalifikowało do klasy teleinformatycznej po gimnazjum. Do klas licealnych w tej szkole limit punktowy zaczynał się od 96 punktów, chociaż do większości klas wymagany próg wyniósł 115 punktów.
W I LO w Dębicy najwięcej punktów musieli uzyskać uczniowie po gimnazjum przy kwalifikacji do klasy mat. – ang. – 121 punktów i j.pol- ang. – 120 punktów. Absolwenci klas ósmych do klasy biol- chem musieli uzyskać co najmniej 135 punktów, a natomiast do klasy pol-biol – 124 punkty.
Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie próg punktowy zaczynał  się od 80 do 88 punktów, w Zespole Szkół Zawodowych  nr 1 w Dębicy od 39 do 69 punktów, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy 57-100, w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy  od 41-97, w ZSZ Pustków Osiedle od 20-52,  ZS w Jodłowej od 29-75.
Po przeprowadzonej kwalifikacji do szkół średnich na chwilę obecną niezakwalifikowanych do żadnej szkoły jest 52 uczniów po gimnazjum oraz 57 uczniów po szkole podstawowej. “Dla wszystkich uczniów są wolne miejsca w szkołach średnich. Jest 96 wolnych miejsc po gimnazjum i 78 wolnych miejsc po szkole podstawowej. Dla każdego ucznia w powiecie dębickim który ukończył naukę w gimnazjum lub szkole podstawowej jest miejsce w szkole średniej” – mówi Anna Wilczyńska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Dębicy.
Uczniowie którzy nie dostali się do wybranej klasy mogą złożyć pisemne odwołanie.
“Z reguły szkoły na swoich stronach internetowych mają wzory takich odwołań, które wystarczy wypełnić. Odwołania są rozpatrywane przez szkoły” – dodaje Anna Wilczyńska.
Na pytanie czy w przypadku szkół do których było bardzo wielu chętnych istnieje opcja utworzenie dodatkowych klas lub zwiększenia liczby uczniów klasie  dyrektor Wilczyńska informuje: “Na ten moment nie ma takiej potrzeby. Dyrektorzy wszystkich szkół dokonywali korekty wniosków ws planu naboru przed etapem symulacji i ostatecznego przydziału. W tym czasie zgłaszali swoje wnioski, modyfikując w razie potrzeby swoją ofertę. Ponadto, są wciąż wolne miejsca w szkołach o czym wspominałam wcześniej : 96 wolnych miejsc po gimnazjum i 78 wolnych miejsc po szkole podstawowej. Odnosi się do każdego typu szkoły: liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia”.
W powiecie dębickim proces kwalifikacji do szkół średnich przebiegł sprawnie i dla wszystkich uczniów są przygotowane miejsca w klasach szkół średnich. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w innych miastach w Polsce. W Krakowie nieprzyjętych do żadnej szkoły jest ponad 2500 uczniów, w Olszynie 800 uczniów, a w Lublinie do żadnej szkoły nie dostało się 150 uczniów z “czerwonym paskiem” i wynikiem powyżej 150 punktów.