12 lipca – Narodowy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca ustanowiono narodowy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskiej wsi za patriotyczną postawę w czasie II wojny św. – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami, za bohaterską walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego, a także z szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi okupowanych przez hitlerowskie Niemcy i sowiecki Związek Radziecki. „Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. Za tą patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę”.

Obszar ziemi pilźnieńskiej, podobnie jak inne tereny Polski, przeniknięty jest ogromem ofiar – mieszkańców okolicznych wsi, rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawionych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych, na przymusowe roboty, walczących z obowiązkiem oddawania kontyngentów żywnościowych, a przede wszystkim czynnie, z bronią w ręku przeciwstawiających się wrogowi w okolicznych oddziałach partyzanckich III Zgrupowania AK „Pocisk”. W Muzeum Regionalnym w Pilźnie gromadzone są archiwalia, relacje i wspomnienia mieszkańców okolicznych wsi, dokumentujące ich ofiarność i walkę w okresie II wojny św. W zbiorach muzealnych znajdują się także archiwalne fotografie ilustrujące dawną, przedwojenną wieś okolic Pilzna. Pamiętajmy w tym dniu o ofiarnych mieszkańcach polskiej wsi, którzy swą postawą i walką przyczynili się do wyzwolenia ziem polskich i odzyskania wolności narodu.

Źródło: Muzeum Pilzno

Podziel się z innymi
0Shares
0 0