135 metrów pod ziemią oddali krew dla potrzebujących

6 grudnia 2018 r. 21 członków Klubu HDK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej wzięło udział w akcji “Podaruj krew podaruj życie” w Kopalni Soli Wieliczka w komorze Jana Haluszki 135 metrów pod ziemią. Akcję zorganizowała KM NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Kopalni Soli Wieliczka, a uczestniczyło w niej ogółem ponad 130 krwiodawców.

W akcji w której na zaproszenie szefa Solidarności Adama Gwalika udział wzięło 21 osób, krew oddało 17 krwiodawców. Łącznie krwiodawcy z Pustkowa oddali 7 litrów 650 ml.Podczas całej 6-godzinnej akcji w Kopalni zebrano 60 litrów krwi, od 133 krwiodawców spośród 160 osób, które zgłosiły się do oddania krwi.

Na podstawie materiałów FB Klubu HDK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Pustkowie Osiedlu.