-->

1920. Zdjęcie sprzed 100 lat z koronacji obrazu Matki Boskiej Zawadzkiej

W roku jubileuszu 100-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Zawadzkiej przypominamy unikalne zdjęcie z koronacji obrazu  pochodzące z czasopisma Nowości Ilustrowane nr 39 z  18 września 1920, zamieszczone w piśmie zaledwie 10 dni po uroczystości koronacyjnej obrazu, która miała miejsce 8 września 1920 roku w Zawadzie.

Napis pod zdjęciem: “Koronacya cudownego obrazu Matki Boskiej w Zawadzie koło Dębicy. Prowizoryczny ołtarz z cudownym obrazem przy którym odbył się akt koronacyjny”

Historia koronacji obrazu

Nadzwyczajne łaski, jakimi Maryja obdarzała swoje dzieci, domagały się w ich wdzięcznych sercach złotych koron dla Madonny i Dzieciątka w obrazie zawadzkim. Wszystkie warunki wydawały się być spełnione, aby wszcząć starania o koronację obrazu. Najgoręcej zabiegał o to ks. Władysław Kopernicki, proboszcz w Zawadzie w latach 1903-1925. Jego starania spotkały się z życzliwym zrozumieniem biskupa Leona Wałęgi, ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej i członków Kapituły Katedralnej. Badaniem wszelkich danych dotyczących łaskami słynącego obrazu zajęła się specjalna grupa osób, w skład której wchodzili księża: Jan Bernacki i Władysław Chendyński, kanonicy katedralni, Władysław Kopernicki – miejscowy proboszcz i Eugeniusz Wolski – dziekan z Dębicy. Całemu zespołowi przewodniczył ks. Stanisław Walczyński – prepozyt Kapituły Tarnowskiej. 15 maja 1913 roku przystąpiono do wysłuchania zaprzysiężonych zeznań, dotyczących kultu i łask otrzymanych za przyczyną Matki Bożej w Zawadzie. Do złożenia zeznań zgłosiły się 62 osoby, m. in.: Maria Stanoch uzdrowiona z gruźlicy, Maria Florkiewicz, której mąż został uzdrowiony z epilepsji, Józef Rudka, cudownie uleczony z choroby płuc, Katarzyna Powrózek uleczona z zagrażającej ślepoty, i wielu innych. Po zakończeniu prac wszystkie materiały przekazano Kurii Diecezjal-nej w Tarnowie, która 13 września 1913 roku skierowała do Rzymu prośbę o zezwolenie na koronację obrazu. Odpowiedź pozytywna nadeszła 18 listopada tegoż roku. W bulli koronacyjnej stwierdzono, że są spełnione wszystkie warunki wymagane do uroczystej koronacji. Akt koronacji powierzono biskupowi Leonowi Wałędze. Jednakże wybuch I wojny światowej uniemożliwił na razie uroczystą koronację.

Dopiero po zakończeniu działań wojennych koronację wyznaczono na dzień 8 września 1920 roku Przygotowania rozpoczęto zarówno w samej parafii Zawada, jak i w całej diecezji, podejmując apel biskupa ordynariusza. Korony zaprojektował artysta malarz Julian Kruczkowski z Lwowa po uzyskaniu aprobaty Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Wykonanie koron powierzono firmie Piotra Seipa w Krakowie. Koronacja odbyła się w zapowiedzianym terminie. W uroczystościach wzięli udział: ordynariusz tarnowski bp Leon Wałęga jako koronator obrazu, bp Marian Ryx z Sandomierza, bp Anatol Nowak, sufragan krakowski, bp Karol Fischer, sufragan przemyski, około 100 kapłanów i zakonników, wielkie rzesze wiernych z bliskich i dalekich okolic. Na uroczystościach koronacyjnych obecny był także starosta powiatu ropczyckiego, gen. Piasecki z Krakowa w otoczeniu wyższych oficerów i sztab IX pułku ułanów z Dębicy. Bp Leon Wałęga podziękował Matce Najświętszej za to, że w obrębie jego diecezji przybył nowy tron łaski w Zawadzie.

Upłynęło zaledwie trzy lata od koronacji, gdy w dniu 7 października 1923 roku dokonano świętokradzkiej zniewagi zdzierając złote korony ze skroni Dzieciątka i Jego Matki, Celem przebłagania oraz w intencji odnalezienia koron ks. Władysław Kopernicki zainicjował nowennę do Matki Bożej. Już w ósmym dniu nowenny do Zawady dotarła wiadomość o odnalezieniu koron. Znalazła je 15 letnia Józefa Wontorczyk obok toru kolejowego, podczas wypasu bydła. W miejscu znalezienia koron znajduje się obecnie mała kapliczka z obrazem Matki Boskiej Zawadzkiej. Korony były znacznie uszkodzone. Odnowienie i przywrócenie ich do poprzedniego stanu powierzono ponownie firmie Piotra Seipa w Krakowie. 24 lipca 1924 roku podczas wizytacji parafii nastąpiła rekoronacja obrazu dokonana przez bpa Leona Wałęgę.

 

źródło: http://www.sanktuarium.zawada.diecezja.tarnow.pl (informacja i zdjęcia)

Podziel się z innymi
0Shares
0 0