Nowa Rada Gminy już funkcjonuje!

SONY DSCW dniu 28 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, na którym nowi Radni ślubowali pełnić swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie. Spośród grona 21 radnych został wybrany Przewodniczący Rady Gminy, którym niezmiennie od 2006 roku jest Piotr Żybura oraz jego Zastępcy w osobach Janusza Gwoździa oraz Władysława Ciebienia, którzy w poprzedniej kadencji również pełnili te funkcje.
Stanisław Rokosz po raz kolejny złożył ślubowanie obejmując tym samym urząd Wójta Gminy Dębica. Swoje wieloletnie doświadczenie pragnę ponownie przekazać dla Gminy oraz jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Natomiast swój własny wysiłek dedykuję dla moich córek- za serce, oddanie i wsparcie, za te cechy, które przekazała im ich mama, a moja żona. Tymi słowami Wójt obiecał dalszą gotowość do sprawowania urzędu, jak tylko potrafi najlepiej.
Ponadto powołano nie trzy, jak to było poprzednio, ale cztery stałe komisje:

  1. Komisja Rewizyjna , której przedmiotem działania będzie kontrola działalności Wójta Gminy, Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz Jednostek Pomocniczych Gminy.

Skład:
– Bernadetta Ciszek- Przewodniczący Komisji
– Agnieszka Gurga- Z-ca Przewodniczącego Komisji
– Roman Mazur
– Wiesław Plezia
– Adam Świętoń

  1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej, której przedmiotem działania będą sprawy z zakresu gospodarki finansowej, rozwoju gospodarczego, gospodarki ziemią, gospodarki mieszkaniowej, transportu i łączności, drogownictwa, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej.

Skład:
– Lech Żurek- Przewodniczący Komisji
– Tadeusz Szerszeń- Z-ca Przewodniczącego Komisji
– Renata Różak
– Tomasz Bukowski
– Ryszard Stelmach

  1. Komisja Infrastruktury Społeczno-Oświatowej , której przedmiotem działania będą sprawy z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia i opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz ochrony zabytków.

Skład:
– Janusz Gwóźdź- Przewodniczący Komisji
– Grzegorz Pietrzyk- Z-ca Przewodniczącego Komisji
– Józef Marek
– Agata Wiater
– Adam Pieniążek

  1. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa, której przedmiotem działania będą sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zasobów wodnych i melioracji, gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz ochrony zwierząt.

Skład:
– Bolesław Pysz- Przewodniczący Komisji
– Stanisław Koziara- Z-ca Przewodniczącego Komisji
– Władysław Ciebień
– Mariusz Tarczoń
– Edward Niedbalec

źródło: Urząd Gminy w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.