Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Ruszyła I edycja Programu Aktywizacja i Integracja „PAI”

MOPS2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Miasto Dębica na mocy  Porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy, przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji  ,,PAI’’, którego celem jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do pracy.
PAI – to nowe narzędzie skierowane do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy .
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została nowa jakość obsługi klientów urzędów pracy, która ma na celu lepsze poznanie potrzeb osób bezrobotnych, a następnie określenie zakresu form pomocy wymienionych w ustawie w zależności od ich stopnia oddalenia od rynku pracy. I edycja programu rozpoczęła się 1 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 31 maja.
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych, dla których w Urzędzie Pracy został ustalony III profil pomocy, a które  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
„Z beneficjentami Programu zawarte zostały kontrakty socjalne w ramach których uczestniczą oni w cyklicznych  spotkaniach  z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wykonują prace porządkowe na terenie miasta Dębica, w ramach prac społecznie użytecznych” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie
u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.
Program „PAI” to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już  i stosowanych prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Ma służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie powiatu dębickiego.
 

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.