Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Program Rodzina 500+ w gminie Dębica

herb-gminy-debicaProgram „Rodzina 500 plus”, jest systemowym wsparciem polskich rodzin, w ramach którego rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc. W Gminie Dębica realizacją programu zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (komórka ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)
Założenia Programu Rodzina 500+
– Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne
WAŻNE
PIERWSZE DZIECKO (def. ustawowa) jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna
– Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu.
– Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
– Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.
– W okresie od 1.04.2016 r. do 30.09.2017 r. podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie będą dochodyza rok 2014.
PIERWSZY OKRES WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.
Termin złożenia wniosku: 1.04.2016 – 1.07.2016 (włącznie)
Rozpatrzenie: 3 miesiące od złożenia wniosku
Wypłata Przyznanie i wypłata z wyrównaniem od kwietnia
Np. wniosek złożony 30 czerwca 2016 r. , decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego od kwietnia wydana w miesiącu wrześniu 2016, wypłata za okres od kwietnia do września – wrzesień 2016 r.
Rok z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 2014 r.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
KOLEJNE OKRESY
Po 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
W okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie będą dochody za rok 2016 .
INFOLINIA
Wszelkie informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uzyskają Państwo dzwoniąc na numery:
800 100 990 (informacji udzielają pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, we wtorki od 8.00 do 16.00),
22 529 06 68 (informacje będą udzielane przez pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w godzinach pracy urzędu). Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.