Pilzno. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

pilznoWnioski można składać do 15 września. Obecnie wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne natomiast od 1 listopada 2017 r. będzie to kwota od 104 zł do 260 zł miesięcznie.
Dochód uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku tj. sierpień 2017r. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie może być udzielone w formie pomocy rzeczowej (o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników) lub całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa 15 września, w uzasadnionych przypadkach podanie o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.
Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.
Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Takie wsparcie może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Jednak nie może on przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.