Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Windykacja polubowna – najprostszy sposób na odzyskanie swoich pieniędzy

kasaZaciąganie różnego rodzaju zobowiązań o charakterze pieniężnym wiąże się zawsze z pewnego rodzaju niebezpieczeństwem. Może się bowiem okazać, że druga strona nie jest do końca uczciwa i nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, co dla firmy może być niezwykle poważnym problemem. Wierzyciel nie jest jednak w takiej sytuacji całkowicie bezbronny, albowiem przysługuje mu ustawowe prawo dochodzenia świadczenia, które wynika z umowy. Jak zatem rozpocząć proces odzyskiwania swoich pieniędzy?

Poszczególne etapy windykacji należności

Windykacja należności składa się z kilku etapów, jednakże odzyskanie swoich pieniędzy nie musi wiązać się z przejściem przez poszczególne stadia. Może się bowiem okazać – i bardzo często tak właśnie jest – że dłużnik odda całą należność już na pierwszym etapie postępowania, czyli windykacji polubownej. Gdyby jednak ta okazała się nieskuteczna, wówczas należy skierować sprawę do sądu. W takim wypadku z całą pewnością przydatna okaże się pomoc, którą może zaoferować kancelaria prawna . Adwokat lub radca prawny nie tylko sporządzi pozew inicjujący postępowanie, ale również – w razie potrzeby – będzie reprezentował wierzyciela przed sądem. Kolejnym, ostatnim już etapem, jest windykacja komornicza. Polega ona na zleceniu odzyskania pieniędzy komornikowi. Potrzebny jest jednak do tego wyrok lub nakaz zapłaty bądź akt poddania się egzekucji w sporządzony formie aktu notarialnego zaopatrzony w klauzulę wykonalności, z którym następnie trzeba udać się do kancelarii komorniczej.

Windykacja polubowna to najlepszy sposób na odzyskanie pieniędzy

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że windykacja polubowna jest najprostszym, a co za tym idzie, najlepszym sposobem na odzyskanie należności. Jak przyznaje specjalista z AIF Kancelaria, Zazwyczaj rozpoczyna się ona od rozmów i negocjacji z nierzetelnym kontrahentem. Wówczas to strony mogą dojść do porozumienia, w razie potrzeby można również poprosić o pomoc doświadczonego windykatora. Jeżeli zaś tak się nie stanie, najlepszym rozwiązaniem będzie wystosowanie oficjalnego wezwania do zapłaty. To proste pismo, które najprościej sporządzić jest w formie tradycyjnej, a następnie wysłać przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru na adres dłużnika. Należy także zachować dowód nadania i potwierdzenie odbioru. Dokumenty te mogą okazać się niezwykle przydatne w przypadku konieczności dochodzenia pieniędzy na drodze sądowej. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż polubowna windykacja należności jest najprostszym i najtańszym sposobem odzyskania swoich pieniędzy. Co ważne, mogą z niej korzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Wierzyciele nie muszą prowadzić windykacji polubownej samodzielnie. Mogą skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii windykacyjnej, która w ich imieniu będzie prowadzić negocjacje z dłużnikiem. To bardzo korzystne rozwiązanie, które bardzo często doprowadza w krótkim czasie do spłaty należności.

Jak widać, istnieje kilka faz windykacji należności. Nie ma obowiązku korzystania z każdej z nich, bardzo często bowiem okazuje się, że wiele spraw zostaje załatwionych już w fazie polubownej. Nie powinno to nikogo dziwić, albowiem sposób ten jest zdecydowanie najprostszy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.