Previous
Next

Powołanie nowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

28 września 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

Stosownie do nowelizacji z dnia 9 marca 2023r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która po zmianach otrzymała nazwę „ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, istniała konieczność dokonania zmian dotyczących zakresu funkcjonowania dotychczasowych zespołów interdyscyplinarnych i tym samym powołania nowych zespołów.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Dębicy został powołany Zarządzeniem Nr 213/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 sierpnia 2023r.

W  skład Zespołu wchodzą:

1.Baran Magdalena – Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

 1. Bielenda Mariusz – Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
 2. Drobot Stanisława – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy
 3. Gargas Małgorzata- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dębicy
 4. Gazda Agnieszka – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy
 5. Kołodziej Małgorzata – Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej w Dębicy
 6. Kowal Ewa – Sąd Rejonowy w Dębicy
 7. Kozak Ireneusz – Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy
 8. Książek Agnieszka – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
 9. Minorczyk Małgorzata – Żłobek Miejski w Dębicy
 10. Niedbalec Piotr – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
 11. Różańska Małgorzata – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy
 12. Socha Marzena – Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej w Dębicy
 13. Sozańska Anna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej w Dębicy
 14. Zborowski Bartłomiej – Sąd Rejonowy w Dębicy.

Podczas posiedzenia został wybrany przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, którym została starszy specjalista pani Małgorzata Kołodziej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz zastępca przewodniczącego, którym wybrano pana aspiranta sztabowego kierownika rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji Mariusza Bielendę z Komendy Powiatowa Policji w Dębicy.

Celem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej jest przede wszystkim:
– skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym;
– szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy domowej;
– planowanie i realizacja działań pomocowych;

Natomiast zadania Zespołu Interdyscyplinarnego to przede wszystkim:
– usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy domowej;
– zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą;
– udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w rodzinie;
– do konkretnych zadań przewodniczący Zespołu powołuje diagnostyczno- pomocowe które pełnią funkcję wspierającą i realizują działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy;
– zatrzymanie przemocy i niwelowanie jej skutków;

Siedzibą Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akademicka 12, Tel. 14 670 -50-06, 681-35-90, e– mail:

www.mops-debica.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

źródło: MOPS Dębica

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.