Previous
Next
Previous
Next

Rozpoczęła działalność Rada Społeczno-Gospodarcza

Dwunastu członków liczy Rada Społeczno-Gospodarcza ZIT DROF, która spotkała się w czwartek 30 listopada na inauguracyjnym posiedzeniu. Gremium jest organem opiniodawczo-doradczym i wspiera działania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rada Społeczno-Gospodarcza została powołana uchwałą Komitetu Sterującego, składającego się z włodarzy czterech samorządów: burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka; burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka; wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza oraz wójta Gminy Żyraków Marka Rączki. Po przeprowadzonym otwartym naborze wybrano przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru ZIT DROF. W skład Rady Społeczno-Gospodarczej weszli przedstawiciele organizacji społecznych z obszaru DROF.

Skład Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT DROF

Paweł Adamek – Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze,
Kinga Chojecka-Krasoń – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”,
Elżbieta Drąg – Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej
w Straszęcinie,
Jolanta Koźmińska – Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”,
Robert Kuraszkiewicz – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin,
Andrzej Matuszek – Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki,
Koło Powiatowe w Dębicy,
Bartłomiej Mroczek – Fundacja „AD”,
Anna Puzio – Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica,
Grażyna Rymut – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dębicy,
Tadeusz Śliwa – Biuro Księgowo – Rachunkowe mgr Tadeusz Śliwa,
Janusz Wiktor – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości,
Kamil Wolski – Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie.

Podczas pierwszego posiedzenia wręczone zostały powołania dla członków Rady oraz przedstawiona została idea ZIT DROF. Zarysowany został także harmonogram działalności. Następnie członkowie wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. W skład prezydium weszli: Anna Puzio (przewodnicząca), Robert Kuraszkiewicz (wiceprzewodniczący), Kamil Wolski (sekretarz).

Rada zostaje powołana na okres programowania, negocjowania i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, zgodnie z dokumentami programowymi na lata 2022-2027 właściwego ministerstwa ds. rozwoju regionalnego, a także na czas realizacji projektów wynikających ze Strategii ZIT w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

źródło: UM Dębica

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.