235 min przeciwpancernych wykopali saperzy przy ul. Akademickiej w Dębicy

Od wczoraj w Dębicy przy ul. Akademickiej trwa akcja wydobywania radzieckich min przeciwpancernych na terenie przygotowywanym pod budowę bloków mieszkalnych. Wczoraj patrol saperski 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odkrył i zabezpieczył ponad 50 min. Dzisiaj akcja wydobywania min rozpoczęła się od rana i do godziny 14.30 saperzy wydobyli 235 min.

“Od wczoraj wydobyliśmy z ziemi 235 min przeciwpancernych, które są najprawdopodobniej minami ćwiczebnymi, ale to ostatecznie sprawdzimy jak zabierzemy wszystkie miny na poligon i je zniszczymy. Praktycznie wszystkie miny znajdowały się w na skraju drogi lub pod drogą przy której rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji budowlanej. W chwili obecnej zakończyliśmy już wydobycie min i przeprowadzamy ostateczne sprawdzanie terenu, przepatrywanie gruzu dla pewności że nic tam nie zostało” – mówi redakcji portalu ziemiadebicka.pl st. chor. Paweł Małek

 

 

 

Fot. Paweł Małek

i portal ziemiadebicka.pl