64 tysiące złotych dla Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce

Ponad 64 tysiące zł. otrzymała Gmina Dębica z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego w 2019 r. Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce. Fundusze pochodzą z rozstrzygniętego właśnie przez ministerstwo konkursu „Senior+” Edycja 2021. 

Placówka działa od początku roku 2019 r. Została utworzona dzięki pozyskanej przez samorząd gminy Dębica pomocy finansowej od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+”.

Dzienny Dom Senior+ to miejsce spotkań i opieki dla seniorów i odpowiada na ich potrzeby aktywizacji i zagospodarowania czasu wolnego dla potrzeb swojego pokolenia i całej społeczności lokalnej, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów, samorealizację.. Otrzymane środki finansowe przyczynią się do: promowania aktywnego stylu życia, wspierania seniorów poprzez integrację społeczną, poprawy jakości życia poprzez dostęp do edukacji, profilaktyki, rekreacji i kultury.

W Kochanówce seniorzy otrzymują pomoc w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek, usługi wspomagające, zajęcia ruchowe, sportowo-rekreacyjne i aktywizujące, a także kulturalno-oświatowe i edukacyjne.

źródło: Gmina Dębica

Podziel się z innymi
Shares