70 lat Szpitala Powiatowego w Dębicy - ziemiadebicka.pl

70 lat Szpitala Powiatowego w Dębicy


okladkaW sobotę 25 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa dębickiego Szpitala Powiatowego. Z tej okazji została wydana kartka pocztowa ze znaczkiem, stempel okolicznościowy oraz monografia szpitala pt.: „70 lat Szpitala Powiatowego w Dębicy 1947-2017” Wszystko autorstwa Zbigniewa Szurka.
Autor w monografii umieścił dwa rozdziały dotyczące ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa. Dotyczyły historii Koła Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktu Krwiodawstwa z wymienieniem nazwisk honorowych krwiodawców, którzy oddali ponad 50 litrów krwi.
Zbigniew Szurek w swoim dorobku pisarskim ma następujące pozycje wydawnicze, w formie książkowej: „Polski Czerwony Krzyż na Ziemi Dębickiej”, „Pod znakiem Czerwonego Krzyża w powiecie dębickim”, „Polski Czerwony Krzyż w rejonie dębickim 1929-2014”.Biografie: „Jan Szymaszek-lekarz, bojownik, społecznik”; „Mjr dr med. Stefan Zdanowski – żołnierz, konspirator, społecznik; „Józef Stec – harcerz, sanitariusz, konspirator, fotograf-dokumentalista”; „Rodzina Mikołajkowów – ofiarność, odwaga, poświecenie”; „Piotr Klamut – nauczyciel, patriota, społecznik”; „Julian Maj – żołnierz, społecznik, pionier dębickiego szpitala”. Monografie: Julian Maj – Szpital Powiatowy im. Sebastiana Petrycego jego powstanie i działalność w okresie od 4 VIII 1947 r. do 31 VII 1954 r.”; „60 lat ruchu honorowego krwiodawstwa w LERG Pustków S.A.”; „Szpital Powiatowy w Dębicy – 70 lat historii – 1947-2017”. Ponadto opracował kilkanaście folderów, informatorów oraz zamieścił kilkadziesiąt publikacji w różnych wydawnictwach prasowych na temat lokalnego ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa.

pocztowka