"Akademia umiejętności językowych" w Siedliskach Bogusz - ziemiadebicka.pl

“Akademia umiejętności językowych” w Siedliskach Bogusz


Przez ostatni rok w Domu Strażaka w Siedliskach Bogusz odbywały się zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu unijnego „Akademia umiejętności językowych”.

24 uczestników, mieszkańców Siedlisk i okolicznych miejscowości, nabyło podczas zajęć podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny, zakończył się egzaminem wewnętrznym, a następnie zewnętrznym. Wszyscy kursanci uzyskali pozytywne rezultaty i otrzymali Certyfikaty honorowane na międzynarodowym rynku pracy. Potwierdziło się tym samym po raz kolejny, że remiza służy nie tylko strażakom ale i całej społeczności lokalnej. W tym konkretnym przypadku z powodzeniem pełniła funkcję sali lekcyjnej. Sprawne i profesjonalne przeprowadzenie całego projektu to zasługa przede wszystkim prowadzącej zajęcia mgr Krystyny Traciłowskiej, naczelnika OSP Wojciecha Gąsiora oraz gospodarza Marcina Kocóła.

źródło FB OSP Siedliska Bogusz /fot.Krystyna Traciłowska