Akcja “Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na basenach “Nemo”

Wczoraj dębiccy policjanci wspólnie z przedstawicielami GOSiR Gminy Dębica, zorganizowali akcję informacyjno – edukacyjną pn. “Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Akcja miała miejsce na kompleksie basenów “Nemo” w miejscowości Pustków Osiedle.

W akcji uczestniczyła również Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Gminna. Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, świadomości osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Adresatami projektu są dzieci, młodzież oraz dorośli. Temat akcji dotyczy również zarządzających obszarami wodnymi, kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i aktywnego wypoczynku. Podczas czwartkowego spotkania na kompleksie basenowym rozdano ulotki dotyczące akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Policjanci omówili również problematykę kampanii informacyjnej pn. “Stop włamaniom do domów”. Kampania ma na celu uczulenie mieszkańców powiatu na podstawowe zasady postępowania przed i podczas zasłużonego wypoczynku.

źródło: Podkarpacka Policja