Alicja z Brzeźnicy laureatką konkursu historycznego - ziemiadebicka.pl

Alicja z Brzeźnicy laureatką konkursu historycznego


Alicja Żmuda, uczennica klasy III Gimnazjum została Laureatką Kuratoryjnego Konkursu Historycznego 2018/2019. Konkurs zorganizowany został przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dla uczniów gimnazjalnych. Ala znalazła się w gronie najlepszych z całego województwa podkarpackiego. Sukces, który osiągnęła zawdzięcza nie tylko swoim zdolnościom  i umiejętnościom, ale także sumiennej i wytężonej pracy, którą musiała włożyć, aby przyswoić  rozległą i trudną  tematykę wymaganą  na wszystkich trzech etapach.Wynik, a zarazem zaszczytny tytuł laureata, który osiągnęła w tym prestiżowym konkursie zagwarantuje jej zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej – historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 100% wynik, który otrzyma w tej części egzaminu gimnazjalnego.

Alę przygotowywała do konkursu nauczycielka historii w PSP w Brzeźnicy – Pani Monika Kusibab. Podopieczni p. Moniki zawsze osiągają wysokie lokaty w konkursach na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Alicji oraz jej opiekunce składamy serdeczne gratulacje!